Betonářská výztuž

Kvalitní betonářská výztuž zaručí vaší stavbě maximální pevnost a stabilitu. Samozřejmostí je úprava na požadovanou délku nebo ohýbání do potřebných tvarů. Podmínkou pro vytvoření železobetonu je tzv.

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. S betonářskou ocelí se setkáváme také pod pojmem betonka, hřebínková ocel, žebírková ocel, žebírko, roxor, armovací železo, výztuž do betonu, výztuž do železobetonu, betonářská armatura.

Z širokého sortimentu ocelových výrobků nabízíme vedle tyčí (profi ly L, I, U apod. ) zejména výztuž do betonu. Pro vyztužování betonových konstrukcí se používá nejčastěji betonářská výztuž. Obvykle jsou to ocelové výztužné pruty, dráty a svařované sítě. Základním prvkem betonářské výztuže je betonářská vložka (prut). Hutní materiál používaný na stavbách slouží k zesílení stavebních konstrukcí.

U betonových prvků se jedná o zesilování při výrobě ( vnitřní výztuhy) nebo o dodatečné zesilování při jejich poruše. Určená k vyztužování železobetonových a předpjatých konstrukcí.

Přebírá napětí v tahu a ve smyku. Zlepšuje mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu. Mez kluzu (porušení soudržnosti betonu a oceli).

Výroba válcováním za tepla . Vítejte na stránkách společnosti FERT a. Firma zabývající se výrobou a prodejem betonářskách výztuží. Důvodem vkládání výztuže do betonu jsou typické vlastnosti betonu, tj. Nabízíme kompletní sortiment . Součástí výrobního programu je i vlastní produkce veškeré betonářské výztuže , tj. Betonářská výztuž , betonářská ocel , armatura,.

Makrostruktury svarových spojů. Mikrostruktury betonářské výztuže. Bainitická matrice (povrch). Prostý beton má malou pevnost v tahu asi pevnosti v tlaku.

Proto přebírá tahová napětí betonářská ocel.

Tím se dosahuje lepší soudržnosti a tím i spřažení. Nabízíme betonářské výztuže , distanční prvky, poradenskou činnost v oblasti užití betonářské výztuže , svařované KARI sítě, armatury a autodopravu.