Ceny sádrokartonářských prací

Tento ceník sádrokartonářských prací slouží jako nezávazná objednávka. Nezdržujte se poptáváním a objednejte si jednoduše sádrokartonáře u nás. Jednotkové ceny obsahují samotnou práci bez materiálu a dopravu.

Do jedné nezávazné objednávky můžete vložit položky z ceníků různých . Uvedené ceny jsou orientační.

Cenové nabídky jsou vypracovávány individuálně po obhlídce místa stavby. Ceník sádrokartonářských prací. V tabulce níže uvedené ceny jsou ceny orientační nebo ještě přesněji základní, ze kterých vycházíme při tvorbě cenových nabídek. Každý prostor, který pomocí sádrokartonu proměňujeme, je jiný.

Podhledy, Cena , Jednotka. Praha 10. Předsazená stěna spřažená.

Příčka jednostranně opláštěná. V případě prací , kdy se používá sádrokarton , nelze ceník takovýchto služeb snadno určit. Především není možné stanovit ceny v případě, kdy neznáme přesné specifikace vaší konkrétní zakázky.

Vždy je proto nutné vše důkladně prokonzultovat, určit nejlepší řešení a pak provést zcela konkrétní kalkulaci. Níže Vám nabízíme ceník sádrokartonářských prací ( bez materiálu), který je nedílnou součástí smlouvy o dílo našich řemeslníků. GKB – sádrokartonová deska standard. GKBi – sádrokartonová deska impregnovaná (do vlhkého prostředí – koupelny atd.) GKF – sádrokartonová deska protipožární. GKFi – sádrokartonová deska protipožární impregnovaná.

CW, UW – kovové profily příčkové (5 7 10 1mm). Půdní vestavba (izol.cm). Kč je v pohodě pokud se jedná o kompletní páci za 1mvčetně materiálu , ale mohla by být i . Ceny prací bez materiálu.

Sádrokartonové konstrukce. Rozpočty by měly zohledňovat i související práce ,tak aby jste při vyúčtování nebyly překvapeni výší částky za vícepráce. U prací spojených s montáží sádrokartonových konstrukcí (dále jen SDK) jde zejména o: – mechanické očištění a úpravu podkladových ploch pro montáž SDK – dopravní . Položka, Cena , Jednotka.

SDK podhled – sádrokartonový strop(1x záklop 15mm, bez izolace), 25- Kč, m2.