Co je to rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. C ), ale přijatelných např. C (při interiérové teplotě okolo 20°C).

Rekuperátor si lze jednoduše představit jako výměník ( plastový nebo hliníkový), přes který proudí přívodní a odvodná vzduch opačným směrem . Ke stabilním zařízením využívajícím výhod rekuperace patří zejména výtahy, zdvihadla a eskalátory poháněné třífázovými asynchronními motory, které při překročení synchronních otáček samovolně přecházejí do režimu generátoru a nepotřebují další regulační členy k udržení (víceméně) konstantních otáček.

Chcete vytápět hodně levně? Pravda a mýty o rekuperaci i jejích. Kdo by nechtěl ušetřit při vytápění? Princip jak na to není tak složitý, ale nelze také lakovat skutečnost narůžovo.

To platí i pro rekuperaci. Někdy se náklady vracejí jen těžko. V tuzemsku je systém větrání s rekuperací realizován nejčastěji v nízkoenergetických a pasivních domech.

Rozšíření technologie do ostatních domů a bytů zatím ztroskotává na vysoké ceně a náročnosti montáže.

Nesporné je, že nucené větrání s rekuperací zlepšuje mikroklima domácností, vzduch není. Jaké jsou výhody rekuperace ? Rekuperátor ( rekuperační deskový výměník) je zařízení, které využije teplo vzduchu odsávaného z prostoru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z venkovního prostředí. Rekuperace = zpětné využití tepla z odváděného vzduchu. Vzduch odváděný a přiváděný je od sebe odděleny . Stejně tak může být dům postaven v místě s radonovou zátěží a pak je rekuperace řešením! Zná to každý a stejně tak každý cítí potřebu nadýchnout se čerstvého vzduchu.

Musí tedy zajistit větrání. Nejčastěji je větrání „zařízeno“ otevřením okna. V tom okamžiku začne vydýchaný vzduch unikat, ale spolu s ním i teplo, které . Co je to vlastně rekuperace ? Je to zpětné získávání tepla, kdy přiváděný venkovní čerstvý vzduch.

Doma chceme mít teplo a zároveň čerstvý vzduch. Když větráme oknem, vzduch zvenku sice přijde, zatímco teplo odejde. Myšlenka, jak efektivně řídit větrání a zároveň využít zbytkové teplo, nás logicky navede k rekuperaci.

Přivedený čerstvý vzduch je převeden přes rekuperační výměník vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany přichází teplý vzduch z objektu. Oba typy vzduchu jsou od sebe odděleny kanálky, aby nedocházelo k průniku pachů z odváděného vzduchu.

Možná vám ale přesto unikla podstata. Jde o zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu prostřednictvím rekuperační jednotky. Princip je velmi jednoduchý – rekuperační jednotka ohřívá čerstvý vzduch na požadovanou teplotu . Zde přiváděný vzuch do budovy předehříváme teplým odpadním vzduchem přes jednotku rekuperátoru.

Tímto teplý vzduch není odváděn bez užitku otevřenými okny ven, ale v rekuperačním výměníku vrací většinu svého tepla čerstvému přiváděnému vzduchu. Moderním řešením dilematu teplo-vzduch je rekuperace , která je schopna zajistit výměnu vzduchu bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla kolem v celém rozsahu otáček ventilátoru. Při největších mrazech je rekuperace schopna zajistit, aby do místnosti . Princip teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací tepla je zcela jednoduchý.

Teplý vzduch ( zpravidla maximálně st. Celsia), je vháněn do teplovzdušných kanálů vedených podlahou nebo stropem a je vypouštěn průduchy většinou směrem k oknům jednotlivých místností. Ohřátý čistý vzduch usměrněně . Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání.

O rekuperaci mluvíme třeba u přeměny kinetické energie na elektrickou energii při brzdění vozidla. Stále častěji se s tímto termínem setkáme také u řešení tepelných úspor při bydlení. Zde najdete odpovědi na často kladené otázky o rekuperaci a WAFE dokumentovou databázi.

Pokud ještě stále potřebujete pomoc, navštivte naši kontaktní stránku. E SYSTEM nabízí nové typy rekuperačních jednotek PAUL NOVUS 3(F) a FOCUS 2(F) a v případě zájmu i vč.