Druhy stropů

Na následujícím obrázku je znázorněno schéma, které popisuje princip konstrukce tradičních dřevěných stropů včetně prkenné podlahy. S těmito druhy stropů se u nás setkáme u většiny domů z 19. Většina činžovních domů ve větších městech má právě dřevěné stropy, a tak je jejich elementární znalost velice . Z časových důvodu jsou vybrány pouze ty skutečnosti, které jsou náplní předmětu Pozemní . Kromě těchto požadavků je pro návrh stropu třeba zohlednit i to, jaká v něm budou zamontovaná technická zařízení (vodovodní, topná, větrací rozvody atd.).

Nosnou konstrukci stropu navrhujeme tak, aby vzdálenost mezi podporami ( obvodové a nosné stěny, průvlaky a jiné) byla co nejmenší. Rozdělení dřevěných stropů. Dřevěné stropy jsou, pro malé . První trámové a fošnové stropní konstrukce můžeme najít už na stavbách z počátku 11. Starší dřevěné stropy byly v této době zakrývány a omítány, často docházelo dokonce k celkovému snižování stropů , někdy formou vložených dřevěných a omítnutých podhledů. Keramické stropní panely HELUZ, keramické stropy HELUZ MIAKO.

Zásady pro stropní konstrukce.

Průzkum stropních konstrukcí. Historický vývoj stropních konstrukcí. Románské a gotické období. Jednoduchý strop trámový. Základem trámového stropu jsou nosné prvky, dřevěné trámy.

Pokud jsou trámové stropy podbíjeny, rákosovány a omítány, potom se řadímezi polospalné konstrukce. Druhy stropů : a) Trámový strop se záklopem –záklop je pochozípodlahou, bez jakýchkoli jiných úprav. Hodíse pro podlahy sýpek a venkovských pů kde . Skladba stropní konstrukce.

Vodorovné konstrukce – stropy. Stropy jsou horizontální nosné konstrukce, které rozdělují . Určitě tak existují i jiné varianty, známý má . Výhody: – snadná zpracovatelnost dřeva, suchá montáž,. Nevýhody: – malá odolnost proti ohni,.

Po dlouhé době se na českém trhu objevuje nový druh stropu , a to keramobetonový strop bez celoplošné nadbetonávky. Jmenujme například kvalitní tepelnou ochranu budovy, výbornou akustiku či jednoduchý způsob zabudování, který zvládnou i ti .

Běžné jsou v těchto prostorách i povaly z úzké tyčoviny. Oba typy stropů byly shora překryty hliněnou mazaninou, která byla zatlačena i do spár. Velmi obvyklé byly také stropy z tenkých tyčí, omotaných povřísly namočenými do řídké hliněné kaše a omítnutými (omítkou může být také jen hliněná mazanina).

V levém sloupci je uvedena tloušťka stropní desky, ve druhém průměr a materiál výztuže. V dalších sloupcích je potom uveden minimální počet příložek podle vykonzolování. Vyztužení je navrženo do IV.

Hmotnost svislé části musí být přenesena samostatnými noniovými nebo přímými závěsy do stropu , přičemž zatíženíjednoho závěsu je omezeno na kN. Zavěšení musí být tlakově i tahově odolné (proto oba zmiňované druhy závěsů).