Frakce kameniva

Obsahuje zrna kameniva určité velikosti, např. Normové řady sít: normové řady sít kameniva. Tento článek vysvětlí co je to frakce kameniva , co znamenají různá číselná označení a na co jsou jaké frakce kameniva vhodné.

Frakce kameniva = označení kameniva podle velikosti dolního (d) a horního (D) síta – tj. Označení připouští přítomnost některých zrn, které zůstanou na horním sítu (nadsítné) a některých zrn, které propadnou dolním sítem (podsítné). Každé kamenivo, spňující normy EN, musí být označeno frakcí s použitím .

Na základě velikosti zrna je kamenivo tříděno do frakcí. Frakcí se rozumí označení kameniva podle velikosti ok dolního (d) a horního (D) síta. Frakce je tedy množina zrn kameniva , které propadnou horním sítem (horní mez frakce ) a zachytí se na spodním sítu (dolní mez frakce ). Velikostní rozmezí frakce se zapisuje ve formě . Každá frakce kameniva je vhodná na jiný typ konstrukce. Síta mají různé rozměry ok (otvorů), kterými propadávají jednotlivé částice. Kamenivo se rozděluje do frakcí pomocí normovaných sít.

Frakce, původně složka nebo část, může být: Frakce (politika) – skupina politicky aktivních osob uvnitř většího celku, např. Frakce ( chemie) – část produktu získaná při dělení látek destilací, krystalizací, tříděním apod.

Společnost Českomoravský štěrk, a. Nabídka kameniva je velmi rozmanitá a flexibilní. Díky pokročilým výrobním technologiím vyvíjí společnost Českomoravský štěrk frakce určené přímo pro potřeby konkrétního . Souhrn všech zrn zadržených (propadlých) horním (dolním) sítem frakce. Frakcí je označována hrubost kameniva, kde velikost kamínku je udávána dvěma čísly. Chystáte se pustit do stavby sloupů či pilířů? Pokud sháníte vhodný písek, neváhejte a obraťte se na pískovnu Dolany.

U nás naleznete ty nejkvalitnější písky, které jsou určeny ke stavebním, ale i jiným účelům. Souhrn různě velikých zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva – např. Jde o označení kameniva podle velikosti dolního.

Frakci kameniva označujeme dvěma čísly – např. Nadsítné – souhrn všech zrn . Náš lom nabízí drcené kamenivo melafyr ruzných frakcí vhodné pro dlažby, chodníky, betonové směsi, štěrk Trutnov. SYPNÁ HMOTNOST SETŘESENÉHO KAMENIVA. Křemičitý písek, 6Kč, 7Kč.

TK 8-(hrách), 7Kč, 9Kč. TK 0-(potěrák), 4Kč, 5Kč.