Hliníkové odlitky

Slévárna hliníkových odlitků. Vyrábíme odlitky z hliníkových slitin, protože mají mnoho výhod. Jsou lehké a dobře obrobitelné, mají vysokou pevnost, tepelnou i elektrickou vodivost, jsou korozivzdorné a recyklovatelné.

Výhodou naší technologie lití do písku je vysoká flexibilita výroby za přijatelné náklady. Snahou slévárny hliníku je uspokojit zejména zákazníky, kteří požadují odlitky ze slitin hliníku a služby spojené s výrobou odlitků a jejich opracováním.

Za dobu působení firmy na trhu prošly výrobou stovky produktů, mezi typické produkty slévárny hliníku S-MODEL patří tělesa převodovek, armatury, součásti strojů a další . NADCAP audit tepelného zpracování. V následujícím období se bude pracovat na odstranění těchto neshod. Naši konstruktéři mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a konstrukcí forem a přípravků.

Velikost odlitků , které . Výroba tlakových odlitků. Oficiální stránky firmy Al- odlitky , s.

Heunisch Guss splní i nejvyšší požadavky na kokilové odlitky z hliníku. Krásné dodává své produkty výrobcům chladících . Odlitky vyrábíme z běžně používaných slitin hliníku dle ČSN. Tato jádra jsou použitelná až do teploty 7˚C. Mohou být použitá pro různé typy a velikosti odlitků jako vnitřní či vnější jádra.

Pokud hledáte slévárnu, která vyrábí hliníkové odlitky , obraťte se na slévárnu hliníku AL-SOLID s. Rychnově u Jablonce nad Nisou. Společnost Explat vyrábí hořčíkové a hliníkové odlitky gravitačně lité do pískových a kovových forem. Dálé svým zákazníkům nabízíme CNC obrábění jak odlitků z vlastní slévárny tak ostatních kovů.

Jedná se o hliníkové odlitky vyráběné technologií tlakového lití. Touto technologií jsou vyráběny zejména kostry a štíty elektromotorů, v poslední době také nosné části pohonů. U těchto konstrukční dílů jsou přísné požadavky na minimální porezitu odlitku a lepší hodnoty pevnosti a tažnosti, než požadují normy. Přesné hliníkové odlitky. Mezi nejznámější způsoby lití hliníkových odlitků patří tlakové lití a odlévání do forem či písku.

Pro druhý jmenovaný způsob jsou to pak slitiny z Al, Si, Mg, Cu.

Tahová pevnost těchto materiálů se pohybuje v rozmezí . Jsme slévárna zabývající kusovou a malosériovou výrobou vysoce jakostních, technologicky náročných odlitků ze nerezových ocelí, ocelí a litin, slitin barevných kovů,pro potřeby především energetického, papírenského a strojírenského průmyslu. Hliníkové odlitky vyrobené v naší společnosti mohou být na žádost zákazníka tepelně zpracovány v našich pecích, obrobeny v naší obrobně a finálně chráněny povrchovou ochranou, kterou většinou provádí sesterská holdingová společnost MESIT galvanica, s.