Instalace nopové folie

Nopové fólie mají celou řadu využití. Lze je použít jak na svislo tak i na plocho a svou konstrukcí zabraňují pronikání vlhkosti i radonového plynu (umožňují jeho odvětrání). Při aplikaci nopové fólie je potřeba přesně dodržet postup instalace. Nopovou fólii lze instalovat vertikálně i horizontálně.

Výstupky musí směřovat ke konstrukci.

Výjimku tvoří GEO nopovka s nakašírovanou geotextilií. Ta se ke konstrukci přikládá tak, aby byla vidět geotextilie, která je nalepená na špičkách . U vertikálních aplikací závisí způsob pokládání jednotlivých pásů nopové fólie na hloubce výkopu. U běžných aplikací doporučujeme pás rozvinout podél výkopu a ukotvit.

Pokud je hloubka výkopu větší než maximální šíška nopové fólie , doporučujeme JUNOP aplikovat ve svislých pruzích. Jak se správně klade nopová folie? Nopkama směrem ke konstrukci či naopak?

Dalo by se říci, že je nopových folií použito chybně.

Nopky by měly vždy směrovat od konstrukce. Je-li folie ve styku se zeminou, měla by být použita ještě geotextílie, aby se umocnila drenážní funkce nopové folie. Protivlhkostní nopové folie (např.

Guttabeta) se již delší dobu používají k relativně snadnému odvlhčení základů a spodních částí domů. Než se do čehokoliv pustíte, měli bychom zdůraznit, že se jedná o zásah do stavby a špatná instalace nemusí mít žádný výsledek, v horším případě může vést i ke zhoršení. Pokud si stále nejste montáží jistí, doporučujeme zkusit.

S tímto mýtem jsme se v minulosti značně setkávali. Dnešní situace je celkem příznivější, avšak stále se najde člověk s názorem, že vložením nopové fólie k základovému zdivu, vytvořil jeho hydroizolaci. Proto zde uvádíme své zkušenosti a technické poznámky k jejímu použití.

Výrobce to v návodu k montáži neuvádí, asi předpokládá, že to každý ví Pozorováním jsem zjistil jen tolik, že to někde mají založené tak a jinde jinak. Nopová fólie je často uváděna jako jediné . K čemu lze nopovu fólii použít? Nejčastější využití nopových fólií je.

Pokud by bylo toto řešení svažovat trubku a jeden konec vyvést ven? Přidal jsem obrázek, který jsem k 1. XPS a geotextilii, jak je na obrázku? K druhému způsobu jsem obrázek .

Zobrazuji všechny produkty ( ). Výchozí třídění, Seřadit podle oblíbenosti, Seřadit podle průměrného hodnocení, Seřadit od nejnovějšího, Seřadit podle ceny: od nejnižší k nejvyšší, Seřadit podle ceny: od nejvyšší k nejnižší. V projektu domu nemám informaci o nopové fólii a přemýšlím jakou výšku nopu a jakým směrem je umístit nebo zda jí tam vůbec dávat. Tento systém se masivně rozšířil. Základním principem funkce nopové fólie Guttabeta je oddělení stavby od vlhkého okolního prostředí. Nopy tak zajišťují vytvoření plošného drenážního systému.

Dalším způsobem použití je dvoustupňová ochrana . Je zde ovšem zásadní otázka správného provedení detailů (zejména ukončení nopové folie a extr. polystyrenu a dále jaká bude finální povrchová úprava této konstrukce nad terénem). Pro správné fungování nopové folie se .