Izolace potrubí v zemi

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. Výjímečně odolná, s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a ve čtyřech barevných provedeních. Pak projde potrubí obvodovou zdí (nad zemí ) a bude pokračovat metrů podél zdi nad zemí a ke konci asi metry pod zemí (zde KG), celé se spádem.

Venku bude potrubí opatřeno izolací Mirelon 40mm s povrchovou úpravou pro . Aby bylo možné opravit nebo vyměnit vodovodní trubky, musí být vykopat ze zmrzlé půdě.

Aby se zabránilo výskytu podobných neho je třeba izolovat potrubí předem. Důvodem na průlom potrubí – zmrzlé vody v nich. Podle zákonů fyziky voda začne expandovat . Po instalaci topného kabelu je nutné jej zaizolovat tepelnou izolací patřičných parametrů, které byly zohledněny ve výpočtu dimenzování výkonu topného kabelu.

Tepelnou izolaci lze opatřit oplechováním. U potrubí vedených v zemi lze topný kabel uložit do pískového lože, které musí být prosté ostrých úlomků či kamenů. Info o izolace potrubí v zemi.

Kvalitní izolaci pro trubky a potrubí mnoha provedeních pořídíte za skvělé ceny na topenilevne. Tepelná izolace potrubí se může jevit jako bezvýznamný krok, kterým se není důvod zabývat, opak je však pravdou. Vodovodní potrubí ať už je v zemi či nad povrchem přivádí vodu přímo do domácností. Za svou cestu z místa ohřevu ztrácí značnou část tepla, které ale vždy musí někdo zaplatit.

Potrubí se studenou vodou se . V zimním období kombinací vlivu dlouhotrvajících extrémních mrazů a nasycení půdy vlhkostí dochází v některých lokalitách k promrzání země do technicky uznávaných. Provádíme izolace potrubí a ocelových konstrukcí uložených do země nebo do vody. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít příp.

Nátěry – jsou nejběžnější ochranou kovových potrubí. Provádí se syntetickými, epoxidovými, olejovými nebo asfaltovými barvami. Ochranné povlaky (Obr. 1.) – používají se u potrubí kladených do země , kde je zvýšené riziko napadení potrubí. Kanálová konstrukce izolovaných potrubí.

Používají se betonové kanály, které obvykle mají pravoúhlý průřez a jsou odvětrané. Instalace topného kabelu na venkovní potrubí nad zemí. Používá se pro antikorozní ochranu ocelových potrubí , konstrukcí, apod.

Izolační pásky jsou často používány při opravách, především na potrubích s asfaltovými izolacemi, pro jejich dobrou kompatibilitu s různými používanými systémy. Systém je vhodný pro všechny průměry potrubí. Toto potrubí se ukládá do země převážně v ochranných trubkách s PUR izolací , může se zalít pěnobetonem nebo se použije izolace z pěněného skla, která se na povrchu chrání proti poškození při zahrnování speciální asfaltovou lepenkou s hliníkovou fólií.

Izolaci ventilů můžete provést několikanásobným ovinutím samolepící páskou z lehčeného polyetylénu (dodává SPUR a.s. a její obchodní partneři). Provádíte- li izolaci potrubí , které je uloženo v zemi , chraňte izolační trubku před hlodavci a poškozením (např. hliníkovou fólií). Obecně platí zásada, že tloušťku izolace.