Izolace proti radonu

Snížení výskytu radonu a izolace proti radonu lze provádět pomocí hydroizolačních a nopových fólií PENEFOL, LITHOPLAST. Apr Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu výrazně snížily. Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku.

Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním nezdarem. Předložená publikace vyjmenovává požadavky na protiradonové izolace s důrazem na odlišnosti od běžné hydroizolace.

Podrobně je popsán výpočet tloušťky . V daném případě se nevyžaduje, ale také současně nezakazuje speciální opatření proti pronikání radonu. Tato hydroizolace musí být provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé . Mar Izolační systémy zajišťují ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Přehled českého trhu s hydroizolacemi a izolacemi proti radonu s odkazy a kontakty na výrobce a zastoupení firem dodávajících tyto izolace na náš trh nabízí následující článek. Celé rozhodování velmi ztěžuje to, že v baráku bude rekuperace.

Což je prý nejlepší aktivní ochrana proti radonu.

Dec Nízký radonový index stavby – dostatečnou ochranu proti radonu tvoří provedení všech kontaktních konstrukcí s celistvou povlakovou hydroizolací s vodotěsnými spoji a prostupy. Střední radonový index stavby – základní ochranou je celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace. Všechny hydroizolační fólie systému FATRAFOL-H mohou současně plnit funkci radonové izolace.

Pro základní orientaci je v Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-H uvedena . Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na . Radon je radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje v zemském podloží. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí onemocnění rakovinou plic.

Co způsobuje radon v domě? Koncentrace radonu v půdě a propustnost půdy . May Izolace proti radonu – kdo vám dělal? Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Návrh a pokládka izolacív nových stav- bách. Opatření proti radonu ve stávajících budovách.

Spolehlivost a optimalizace protiradonových opatření. Podle naměřené hodnoty aktivity radonu , resp.

Stejně tak je možné jako jediné opatření proti radonu použít fólii pro vysoké radonové riziko, pokud koncentrace radonu v podloží nepřesahuje dvojnásobek koncentrace, která tvoří hranici . Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace , která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti. Výběr protiradonové izolace je častou otázkou, kterou . Ve většině případů postačí protiradonová izolace s utěsněnými prostupy. V malém procenti (tzv.extrémně vysoký radonový index – není termínus technikus) je třeba protiradonovou izolaci doplnit . Dec musí být protiradonová izolace kombinována s větracím systémem podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci. Objekty bez pobytových místností v kontaktních podlažích. Provádíme izolaci staveb a budov proti pronikání radonu.

Dostatečnou ochranu proti radonu tvoří kontaktní konstrukce v 2. Tyto izolační práce se provádějí současně se spodními izolacemi. Zde naleznete jenom některé ze staveb u kterých jsme prováděli izolaci proti radonu. Mar Sítě, hydroizolace, izolace proti radonu přípojky, rozvody, inženýrských, sítí, izolace , proti , radonu , hydroizolace, 10.

JAK POSTAVIT DŮM krok po kroku. Jsme certifikovaná firma pro provádění hydroizolací základů, izolací proti radonu a chemikáliím fóliemi Fatrafol společnosti Fatra.