Jasan zimnář

Letorosty jsou šedavé, pupeny šedofialové. Listy jsou lichozpeřené, 2-jařmé. Květy jsou v bohatých koncových latách, kalich je 4- četný, korunní lístky jsou jejich barva je bílá.

Plodem je křídlatá nažka. Rozšíření: Jižní a jihovýchodní Evropa, od Korsiky a Sardinie po Balkánský poloostrov až do Malé Asie.

Severní hranice rozšíření . Jasany patří mezi běžné stromy našich parků a stromořadí. Tento jasan bývá častěji nazývaný jasan manový a nabízí středně zelené, lichozpeřené. Oleaceae – olivovníkovité. Fraxinus ornus – Botanická fotogalerie – Prohlížení a vyhledávání fotografií rostlin. Popis: Keř až strom dosahující obvykle 6–m.

Koruna široce vejcovitá, letorosty šedavé, pupeny šedofialové.

Latinský název čeledi: Oleaceae. Používaná část: Cukerná šťáva získaná z kůry kmenů – Manna. Významné obsahové látky: Cukerné alkoholy především manitol, jednoduché cukry.

Jasan mannový neboli zimnář (Fraxinus ornus L., Ornus europaea Pers.) jest prostředně vysoký strom s košatou korunou, vstřícnými, lichozpeřenými listy, složenými z 5-vejčitých, pilovitých, řapíčkatých lístkův, a s drobnými kvítky v bohatých latách. Jeho severní Hranice probíhá jižním Slovenskem. V Italii se pěstuje na plantážích pro těžbu gumovité hmoty, která vytéká z naříznutých větví. Klikni pro zvětšení obrázku Fraxinus_ornus_jasan_zimnar.

Jasan zimnář – popis Jasan zimnář je opadavý strom vysoký – m. Jejich řapíky mají více než mm. Hlavní žilka na rubu je do poloviny pýřitá (obr. v obrazové příloze). FRAXINUS Linné – Oleaceae – jasan , zimnář. Pro všechny druhy je výsev osiva hlavním způsobem rozmnožování.

Nemá-li však osivo přeléhat, musíme je obírat ze semenných stromů před plnou zralostí, která nastává v září až říjnu. Semena drží sice na stromech někdy až do jara. Sklízíme-li je však během zimy nebo .

Listnatý opadavý strom s rozeklanou korunou. Zelené listy jsou vstřícné lichozpeřené, na okraji nepravidelně zubaté. Květenství je převislá lata.