Kamenná vlna

Stavební a technické izolace z minerální vlny od firmy Rockwool výborně plní tepelně izolační, protipožární a akustickou funkci při zateplování budov. Její izolační vlastnosti, dané izolační schopností vzduchových komůrek uzavřených mezi vlákny kamenné vlny , významně snižují tepelné ztráty budovy. Označení kamenná vlna , nebo čedičová vlna je označení pro tepelné izolace vyrobené na bázi roztavené horniny čediče, což je vlastně sopečná vyvřelina, hornina. V případě čedičové vlny, či kamenné vlny ve znění podle výrobce se jedná vždy o materiál, který má přírodní zdroj.

Je to tedy sopečná hornina čedič a tento se . Je recyklovatelná, snižuje negativní dopad na životní prostředí.

Kamenná vlna se vyrábí z přírodních surovin jako čedič, bazalt nebo gabro. Její přednosti jsou: hřeje, nehoří, tlumí zvuk, dýchá, nepřijímá vlhkost a je šetrná k přírodě. V neposlední řadě poměrně důležitá informace je že kamenná vlna je věčná. Zobrazit zboží s náhledem, krátkým popisem a obrázkem. Zvyšování cen energií způsobuje, že stavebníci v současné době vyžadují po prováděcích firmách bohatěji dimenzované tepelné izolace, mnozí plánují zateplit i stávající objekty, které nejsou dostatečně tepelně izolovány.

Klíčovým problémem je pak volba mezi jednotlivými druhy tepelných izolací, u nichž se požaduje . ISOVER kamenná vlna sa vyrába z vulkanických hornín – prírodný materiál, prítomný vo veľkom množstve v celej krajine. Hlavné suroviny používané pri výrobe čadičovej kamennej vlny sú čadič, diabas a podobné vyvreté horniny, plus vysokopecná troska. To kombinuje mechanickú odolnosť s dobrým tepelným výkonom, .

Tato vlákna jsou poté upravena do izolačních desek dle potřebných rozměrů a vlastností. Vynikající tepelněizolační vlastnosti kamenné vlny zaručí, že teplo zůstane uvnitř domu. V létě naopak ochrání dům od velkého horka. Přírodní původ kamenné vlny zajišťuje její prodyšnost a tím i vynikající vnitřní klima.

Díky izolačnímu efektu udržuje kamenná vlna stabilní vyšší teplotu . Minerální vata nebo také vlna je izolace vyrobená z vláken minerálního původu. Používá se k tepelné, protipožární a zvukové izolaci. Mimo to má široké uplatnění v průmyslu i ve speciálních aplikacích. Minerální izolace se dělí na skelnou a kamennou podle hlavních surovin, ze kterých se vyrábí.

Nehořlavé desky PETRAFAS z kamenné vlny slouží k zateplení a zvukové izolaci fasá stěn, příček a podobně. Snesou větší zatížení, objednejte za výhodnou cenu! Izolace ze skla vykazují v laboratorních podmínkách menší součinitele tepelné vodivosti než kamenná vlna , tedy jinak řečeno, mají lepší izolační vlastnosti. Ze zkušenosti projektantů, uživatelů a soudních znalců však vyplývá, že u provětrávané konstrukce se tato výhoda v řídké a lehké skelné vatě ztrácí: v zimě pronikne . Kamenná nebo také čedičová vlna je tepelná a protipožární izolace vyrobená z minerálního vlákna.

Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se následně zpracují do finálního tvaru granulátu. Realizace tohoto systému zateplení umožňuje . Rockwool Megarock Plus je rolovaný pás z kamenné vlny (minerální plsti) pro stavební tepelné izolace vnitřních konstrukcí – stropů, podhledů a podlah mezi trámy nebo polš.

Správná volba ETICS a tepelné izolace jsou jedním z rozhodujících faktorů, které zásadně ovlivní energetickou náročnost domu. Izolační schopnosti desek z kamenné vlny určuje velký obsah vzduchu v celém jejich objemu. Protože jsou jednotlivá vlákna kamenné vlny vzájemně propletena a současně orientována různými směry, jsou desky z nich vyrobené tvarově stálé a zároveň pružné. Díky tomu dokážou optimálně přilnout ke .