Kameny na suchou zídku

Základ můžeme vytvořit položením první řady kamenů pod úroveň terénu na kamenné lóže z hrubého kamení. Po položení první řady kamenů . Na výstavbu suchých zídek lze použít celá řada kamenů, které jsou upraveny do plochého nebo hranolového tvaru. Zde jsou některé z naší nabídky.

Zobrazuji katalog – přepnout do seznamu.

Když je první vrstva po celé délce zídky hotová, vrstvěte na ni další kameny tak, aby nevznikaly křížové spáry. Pokud některý kámen nechce. A můžete se těšit, že si nově postavenou suchou zídku zanedlouho oblíbí ještěrky, střevlíci, spousta blanokřídlého hmyzu, čmeláci a třeba i slepýš.

Kamenné opěrné zídky realizované suchou technologií jsou nejčastějším zahradním architektonickým prvkem na českých zahradách. Ovšem i při návrhu a realizaci opěrné zídky z kamene je třeba . Nepoužívá se totiž beton, jako u kamenných zdí, ale pouze kameny. Na suchou zídku se nejčastěji používá oblíbená rula.

Dále se na suché zídky využívá i pískovec. Suché zídky i kamenné zdi udělají zahradu a terasy krásnější. Veškerý materiál na kamenné zídky a suché zdi Vám dodáme. Suchou zídku stavte nakloněnou pod úhlem až . Kladení kamenů na suchou zídku.

Kameny klademe od největších po nejmenší směrem nahoru, aby zídka vypadla opticky vyváženě. S kladením kamenů se začíná vždy od kraje zídky, kde umístíme největší kameny a postupujeme směrem doprostřed suché zídky. Zídka musí splňovat určitý sklon vůči . V lomu mi hned dohodili i dopravu a slíbili naložení podle mých instrukcí – tj. Kg na kámen je naprosté maximum. Kompilací různých návodů a zkušeností z internetu jsem vytvořil vlastní návo podle kterého jsem zídku za půl dne postavil:.

Jsme tradičním dovozcem štípaného přírodního kamene na český trh. Náš sortiment je pískovec, kvarcit, břidlice, rula, porfyr. Nejkrásnějším doplňkem zahrady je kámen.

V místech, kde není rovný terén, se přímo nabízí stavba zídky.

Již naši předkové stavěli kamenné zídky na sucho, bez malty. Kamenná zídka není tak náročná, jak si mnozí představují. Kvalitní přírodní kámen naštípaný na tloušťku do cm. Podle požadvku zákazníka lze kámen naštípat v pravidelných i nepravidelných tvarech.

Používá se na dláždění dvorů,nájezdových pásů,příjezdových cest,posezení pod pergolami,zahradních chodníků. Může se použít i na obezdívání sklepů,soklů a zdí z betonu nebo z . Naši předkové byli mistři ve stavbě různých zdí, kamenných podpěr a vyrovnání terénních nerovností z kamenů kladených do svahu na sucho, bez spojení maltou. Na závěr přišly na řadu nejvíc neforemné kameny. Neměl by prosím někdo tip, kde by se dal sehnat hezký kámen na stavbu nízké suché zídky okolo záhonu?

Kameny na zídku je nejvhodnější použít ty, které se vyskytují v okolí vašeho obydlí. Já použila pískovec, který jsem získala jak se u nás říká za půliltr z bouračky starého domu v sousedství. Kameny jsou formátovány štípáním nebo řezáním do pravidelných tvarů bez předem definovaných rozměrů nebo do předem definovaných velikostí. Nejběžnější jsou pásky s pevně definovanou šíří a volnou délkou. Stářím získávají na kráse, kameny dostávají patinu, porůstají mechem, stávají se téměř organickou součástí zahrady, učiněným ekosystémem, domovem mnoha živočichů.

Zídku na rovině budujeme ze dvou řad kamenů, které stojí naproti sobě a opírají se o střed vyplněný štěrkem a zeminou. Jak suchou zídku postavit? Polštářovité skalničky a bylinky kameny částečně porostou, i nejmenší štěrbiny osídlí netřesky a rozchodníky.

Když se podíváte na hotovou kamennou zídku , zpravidla uvidíte, že kameny jsou kladené do horizontálních vrstev neboli řad. Při pohledu zblízka si navíc všimnete , že svislé (styčné) a někdy ani vodorovné (ložné) spáry neprobíhají bez přerušení. Pravidelné převazování spár má zásadní vliv na pevnosti zdi.