Klempířské spoje

Spojování klempířských prvků. Nýtování – na nýtování pozinkovaných a měděných plechu se používají tenké nýty o průměru 2mm. Při jednořadém nýtování se musí plechy v místě spoje navzájem přesahovat o až mm.

Rozteč nýtů bývá až mm. Při dvouřadém střídavém nýtování je předepsaná šířka spoje 35 .

Technologie zhotovování a montáže plechových výrobků. Připevňování klempířských výrobků. Prvky pro odvodnění střech. Dimenzování odvodňovacích sestav. Odpadní trouby s příslušenstvím.

Pájená mezera nesmí být větší než 5mm. V tomto případě je pro okraj překrytý krytinou použit ostroúhlý hranový koncový ohyb (tab.1) a okraj ve spoji () je upraven tupým koncovým ohybem. Příčné spoje (0) jsou provedeny překrytím (tab. řádek.

1).

Klempířské prvky jsou při montáži připevňovány přímo (1) u horního. Mechanické spojení zahrnuje nýtové spoje , drážkované spoje a také šroubové spoje. Vyskytují se také v klempířské praxi spoje , které jsou výhodnější provádět lepením. Slouží: k ochraně budov a jiných zařízení před povětrnostními a provozními vlivy. Hladké plechové krytiny . Střešní lemovací prvky, Stěnové lemovací prvky.

Drážkování je jedním ze způsobů spojování plechů v klempířské praxi, kterým se dosáhne velmi pevného držení i dostatečné těsnosti. Užívá se hlavně při výrobě různých nádob a uzávěrů konzervových krabic. Jednotlivé klempířské prvky mají své ustálené názvosloví. Spojka – u plastových poplastovaných okapů se používá ke spojení dvou žlabů, mívá gumovou těsnící manžetu. Kotlík – umístí se v místě, kde.

Lem zdi – oplechování spoje roviny střechy se zdivem – např. Nakupte u nás kvalitní klempířské kleště z oceli! Nabízíme vám široký sortiment typů klempířských kleští, které zaručí perfektní výsledek vaší práce. Rohové spojky 90° (vnitřní a vnější). Tip: H spoj pro průběžné spojení Deceuninck nevyrábí.

V praxi se nahrazuje spojenými koncovými krytkami.

Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských konstrukcí. Předpokládá se , že zásady pro výrobu a montáž klempířských konstrukcí budou publikovány v profesních pravidlech. Vzhledem ktomu,že klempířská drážka vytvořená na plechové krytině je klasickým řešením vyhovujícím jak vodotěsnosti krytiny, tak i požadované dilataci, systémové plechové krytiny tuto tradici zachovávají.

Drážkování patří do klempířského řemesla, a přestože ho dnešní montážník denně nepoužívá, musí . Oplechováním z plechu se rozumí zhotovení a montáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem a oplechování okapů na střechách s tvrdou nebo měkkou krytinou včetně dodávky podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací. Obsahem standardu je rozměření, orýsování, stříhání, ohýbání okapnic a vodních. Klempíř (z něm. Klemperer) je řemeslník pracující s plechem hlavně ve stavebnictví. Plech, nejčastěji pozinkovaný ocelový nebo měděný, stříhá, tvaruje ( ohýbá) a spojuje pájením nebo skládaným spojem.

K obvyklým klempířským výrobkům patří součásti okapů, oplechování střešních výlezů, vikýřů, komínů, krytí zdí a . Na vyžádání je možno dodat také nýty lakované. Určeno pro podélné spoje ocelových profilovaných. Alternativně i pro podélné spoje hliníkových profilovaných. VLASTNOSTI pouzdro nýtu z hliníkové slitiny . Svařováním se spojují ocelové prvky, všechny spoje musí být vodotěsné. Těch dosáhneme také pájením, pájky volíme podle druhu plechu, vždy s nižším bodem tání, než mají spojované části.

Při sklonech větších než 30° lze prvky spojovat přeložením nebo zasunutím. Pro spojení klempířských prvků s .