Konstrukce podlahy

Podlaha je konstrukce , spočívající na horní části stropu nebo na jiném podkladu a může být jednovrstvá nebo vícevrstvá. Za součásti podlahy je také nutné považovat dilatační a jiné spáry v podlaze, ale i konstrukční návaznost podlah na dělící konstrukce. U podlah na stropních konstrukcích se posuzuje vzduchová a . Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, která tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí.

Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým může být v nejnižším patře podkladní betonová vrstva nebo ve vyšších patrech stropní konstrukce. Konstrukce podlahy musí vyhovovat .

Podlahové konstrukce musí splňovat celou řadu požadavků, které se mohou do značné míry lišit v závislosti na konkrétním využití. Nejdůležitější požadavky kladené na běžné podlahové konstrukce v typických podmínkách obytných staveb . Vlastní návrh podlahy musí zohlednit základní vstupní údaje, kterými jsou velikost a typ zatížení, pevnost podkladní tepelné izolace a tuhost roznášecí desky. Podlahová konstrukce je z hlediska statiky komplikovaná v tom, že tuhá deska „ plave na měkkém podkladě.

Tak je logické, že tah a tlak v desce . Tato podlaha je většinou využívána v přízemních místnostech a hlavně ve . Rozdělení dřevěných podlah podle konstrukce. Podlahy prkenné – materiál smrk , modřín a jedle tesařské podlahy z prken tl. Chcete-li něco udělat důkladně, říká se „vzít to od podlahy “.

Při pokládce podlahy je ovšem třeba důslednější řešení – vzít konstrukci od základové půdy a plošných stavebních základů. Teprve pak přijdou na řadu podlahové vrstvy: od izolačních a připojovacích, přes nosné a vyrovnávací až po finální. Naprosto hledím, že se dá beton něčím takovým nahradit, prosím vás o napsání skladby takové podlahy, mám li nyní do hlíny vykopanou podlahu.

Znalost konstrukce , skladby, principů návrhu a možnosti zlepšení akustických a tepelně technických parametrů suchých podlahových systémů jsou nutností při návrhu i montáži suché podlahy jako ověřeného a technicky dokonalého řešení v moderní stavbě. Plovoucí podlaha je souvrství, které leží na nosné konstrukci stropu. Pokud je strop betonový, tak přímo na stropní konstrukci leží deska z polystyrenu, na něm “ pluje” těžká betonová deska, která se nikde nedotýká stěn, ani stropu. Na tu položíme dlažbu nebo koberec. KARI SÍŤ 6m 50150.

Princip plovoucí podlahy. BETONOVÁ MAZAMNA i TRÁMOVÝ ŽB STROP. Právě podle druhu roznášecí vrstvy se . Podlahy jsou konstrukce uložené na vrchní ploše nosné konstrukce stropu, které mají technické vlastnosti podle požadovaného provozu.

Do konstrukce podlahy patří vedle nášlapné vrstvy také vrstva podkladní a izolační. To znamená, že vlastní konstrukce podlahy s otopnou plochou není pevně spojena s nosnou částí konstrukce podlahy proto, aby jí byly umožněny veškeré dilatační změny. Technologie CLT Pavlas Marek. Stropní konstrukce z CLT panelů je zpravidla vždy doplněna souvrstvím podlahové konstrukce.

Důvodem je jednak to, že jsou panely prováděny z měkkého, především smrkového dřeva, a jejich povrch není jako finální nášlapná vrstva vhodný. Dobrý den, mám hrubou stavbu dřevostavby a rozhoduji se se skladbou.