Krystalická hydroizolace

Krystalická hydroizolace je fascinující metoda izolace proti vodě. Po nanesení na povrch betonového podkladu začnou aktivní látky pronikat z aplikované vrstvy do vnitřní struktury betonu, kde podnítí čilý růst krystalů. I ty nejmenší trhlinky a póry se vyplní krystaly a kapilární transport vody se tím přeruší! Prohlédněte si cenové nabídky na Weber.

Udělejte si přehled o cenách, přečtěte si recenze a hodnocení, zjistěte dostupnost nebo najděte podobné produkty a vhodné příslušenství.

Krystalizační hydroizolace jsou speciální výrobky, které vytvářejí hydroizolaci ve vnitřní struktuře stavební konstrukce (betonu) a odolávají tlakové vodě až do atmosfér. Výhodou této izolace je, . F – krystalická hydroizolace 25 . Izolační materiály, zajišťující naprostou a trvalou odolnost zděných, betonových a železobetonových konstrukcí proti průsaku vody a jiných kapalin kterýmkoliv směrem. HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY LADAX. Provádíme nátěry betonových konstrukcí z materiálu Sikkaton-B.

Formou prorůstání a krystalizace materiálu do betonu vznikají vodou nerozpustné krystaly, které trvale chrání konstrukci před působením vody.

JAK FUNGUJE KRYSTALICKÁ IZOLACE ? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. VÝHODY KRYSTALICKÉ IZOLACÍ. XYPEX je také jedinečnou technologií pro sanace starých betonových konstrukcí i tam, kde tradiční izolace selhaly, o čemž svědčí mnoho úspěšných sanací nejen. XYPEXu Concentrate rozvinutých z gelu C–S–H.

Dvacet šest dnů po ošetření povrchu XYPEXem Concentrate lze vidět krystalický růst v . Impregnování betonových konstrukcí. Hydroizolační hmota Weber. Na vnější zdi s cementovou úpravou. Podrobnosti: Speciální cementová hmota, která po aplikaci zajistí tvorbu krystalické struktury v betonu.

EverCrete Vetrofluid je speciální krystalická hydroizolace pro konkrétní ochranu proti zkáze betonu. Díky svému speciálnímu složení na bázi vodního skla, proniká až do mm hloubky betonu a těsní jeho pórovitost. Dlouhodobě spolehlivé provedení hydroizolace spodní stavby patří bezesporu mezi nejnáročnější fáze výstavby stavebních objektů ať již v oblasti průmyslu, či v oblasti občanské výstavby.

Chyby v napojení či obecně v provedení, dodatečná perforace při zásypech a betonáži nosných vrstev či jiné . Spolehlivé utěsnění pórů a trhlin v betonu a zajištění jeho nepropustnosti proti vodě a dalším chemikáliím poskytuje unikátní krystalická hydroizolace od společnost NEKAP spol.