Močovinoformaldehydové lepidlo

Močovinoformaldehydová lepidla jsou dnes nejvýznamnějšími adhezivy v dřevařském průmyslu, jak ve výrobě nábytku, tak ve. Používá se v kombinaci s tužidlem. Není vhodné pro vnější použití. Složení: Vodní roztok močovinoformaldehydových kondenzačních produktů.

Vlastnosti: Viskozní mléčně . Lepené spoje – lepidla močovinoformaldehydová.

Dodává se jako šedobílý vodní roztok. K vytvrzení lepidla je nutné přidávat chlorid amonný jako tužidlo. Lepidlo je po vytuhnutí nerozpustné a netavitelné. Tužidlo se nejprve rozpustí ve vodě na roztok ( hmot. dílů tužidla a vody).

Nevytvrzené lepidlo lze lehce smýt. Lepidla jsou bezbarvá, nevodovzdorná a jejich cena není vysoká. Do lepidel se používají plniva (např. dřevní moučka). UF lepidla jsou nejrozšířenějším druhem u dřevařských podniků .

Barva: po zaschnutí matová. Preložiť slovo „ močovinoformaldehydové lepidlo “ z angličtiny do slovenčiny. Preklad „ močovinoformaldehydové lepidlo “ zo slovenčiny do ruštiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.

Tyto třísky pak mohou být skladovány po delší dobu, jelikož močovinoformaldehydové lepidlo je aktivováno až při dosažení 2°C. Nanesené třísky se vrství mechanickými či pneumatickými vrstvícími stanicemi – vzniká třískový koberec. Třískový koberec se za studena předlisovává a následně je dopravován do lisu. Influence of mixture of the UF adhesive and dispersion PVAc adhesive for bonding strength. Abstract: Diplomová práce se zabývá vlivem složení směsi směsného a disperzního lepidla na pevnost . Tvrdidlo je nutné jak při.

Chemický proces vytvrzování pokračuje přidáním odpovídajících látek aje ukončen při lisování ohřátím do 1°C. Termoreaktivní lepidla představují významnou skupinu lepidel používaných ve výrobě stavebnětruhlářských výrobků a nábytku. Doba zpracovatelnosti je do . Nejvýznamnějšími zástupci a nejzpracovávanějšími lepidly jsou termoreaktivní močovinoformaldehydová , melaminformaldehydová, směsná .