Nadpraží okna

Jedná se tedy o celou konstrukci zdi nad otvorem pro okno, případně dveře, která je často řešena pomocí nosného překladu. Pro lepší představu v nadpraží často naleznete ocelový nosník tvaru I (jednoduše řečeno „íčko“), který slouží k rozprostření váhy . Vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru, případně oblouku. Svislé plochy se nazývají ostění, horní plocha nadpraží , dolní plocha parapet.

Ostění – postranní část otvoru ve stěně. Může být rovné nebo zalomené.

Nadpraží – plocha zdiva nad otvorem, . B, Datum poslední změny: 24. Později byla obě okna zasazena ve společné dřevěné zárubni a zasazovala se najednou (kastlové okno). Typ souboru: jpg, Velikost: 96.

V mezeře mezi oběma křídly mohla být mříž nebo roleta, . Lineární činitelé prostupu tepla ψk a nejnižší povrchové teploty v interiéru θsi –. Klasický dům – nadpraží a parapet okna – řez stropními vložkami-alt. REKONSTRUCE – ZDĚNÁ STAVBA – OKNO NA STŘED OSTĚNÍ. Okenní rám s křídlem – parapet.

Detail – Práh balkónových dveří na terasu. Pomocimohoutakédřevěné hranoly kotvené do stěny při obvodu okna. Ke snížení negativního vlivu tepelného mostu v napojení okna na stěnu dále významně napomáhá překrytí (části) pevného rámu okna.

To lze zpravidla snadno zajistit u nadpraží aostění, vparapetech musímevětšinoudo- držet obvyklý způsob, aby bylo . Obrys nadpraží a parapetu se zobrazuje v řezu a kreslí se velmi tlustou souvislou čarou. Baumit penetrační nátěr Baumit UniPrimer základní vrstva pro ETICS (vyztužená) tepelná izolace ISOVER EPS F (GreyWall. Plus) nebo ISOVER TF (2mm) lepicí vrstva vápenocementová omítka zdivo Porotherm Profi (Profi Dryfix) nebo Porotherm AKU Profi.

Obrys ostění okenního otvoru se zobrazuje v pohledu a kreslí se tlustou souvislou čarou. Výplně okenních otvorů se kreslí stejně jako v půdorysu. Odvození svislého řezu okna s rovným ostěním i . Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění s jádrem z fenolické pěny zvyšující požární odolnost nadpraží a ostění otvorů oken a dveří v obvodovém plášti s. Vdolníčásti navazují na vodorovnou hydroizolaci podlahy.

Výškové osazení podokenního parapetu (4mm nad úrovní přilehlého terénu) je dosta- tečné. Hodnocení detailu a možnosti jeho zachování V případě cihel namočených v asfaltu nelze vyloučit funkčnost i .