Odvětrávaná podlaha

Je lepší brát na odvětrávání vzduch z exteríéru nebo brát vzduch ze sklepa? V obojím případě by se na odsávání použil komínový efekt. Ve sklepě je víceméně stála teplota C° a rel.

V exteriéru se podmínky mění a hlavně v letě bude . Naprosto logické, jednoduché, představitelné a vlastně i levné.

To ukáže čas, ale už jenom ta myšlenka, že podlaha se nedotýká země je velmi příjemná. Instalaci jsme prováděli dle předepsaného technologického postupu od . Zejména u starších objektů bývá velkým problémem podmáčení. U novostaveb zase ochrana proti velmi nebezpečnému radonu, případně vzlínající vlhkosti.

Odvětrávaná podlaha Vám může vyřešit problém s vlhkostí. Skutečně kvalitní hydroizolace a protiradonová ochrana jsou poměrně nákladné a vysoce náročné na . Zatímco větrací kanál odtahuje vlhkost jen z plochy stěny otevřené do kanálu, má větraná podlaha schopnost odvést vlhkost z celého půdorysu místnosti.

Tedy i takovou vlhkost, která se dříve (např. netěsnostmi prkenné podlahy) odpařovala do vzduchu, a která by po zhotovení tvrdé . Po dokončení pokládky se přes prvky GUTTADRYTEK položí armovací síť a provede se zalití betonem doporučené kvality a tím se provede monolitická deska podlahy. Na tuto desku se po vyzrání betonu pokládají další prvky podlahového systému. Systém GUTTADRYTEK je samozřejmě možné použít i pro odvětrávané.

Od dodavatele tohoto systému jsem si nechal poslat návrh na vhodné rozmístění sacích a výdechových otvorů pro vzduch, které jsem podle reálných možností stavby upravil . Prevetrané podlahy sú známe už z minulosti. Pôsobenie prúdiaceho vzduchu v dutine medzi dvoma konštrukciami poznali a účinne využívali už starí Egypťania. Zvolíte-li odvětrávaný systém, lze zároveň dosáhnout snížení vlhkosti okolních stěn.

Prosím o radu,dělám odvětranou podlahu ve starém domku, součásti podlahy bude 20cm vyrstva štěrku,ale nevím přesně jak na instalaci odvětrávací hadice. Na jedné stěně v místnosti je uprostřed komín kde chci hadici . Dobrý den a zdravím všechny odborníky,. Sklep je ve starším domě z 50.

Dřevěná podlaha napadená houbou – Dřevomorka domácí. PRINCIP ODVĚTRÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ. Pochopení základních zákonitostí proudění vzduchu v dutině by mělo být nezbytnou součástí znalostí projektantů odvětrávaných podlah.

Není už tak „ bezbolestná“ jako pouhá instalace přístroje, ale někdy občas opravdu nezbývá,.

Je třeba si taky uvědomit, že v té hlíně vám vesele můžou lítat myši, nemluvě o dřevomorce, červotoči a různých larvách. Představení systému izolace proti vlhkosti a radonu Guttadrytek. Ztracené bednění Guttadrytek slouží k odvlhčení podlah a přilehlého zdiva, případně pro zvýšení podlah. Odvětrávání podlahy je výborným a poměrně jednoduchým řešením proti nadměrné koncentraci radonu a také při problému s opětovným zavlháním.

Zastaví vzlínání vlhkosti od země, rozptýlí plyny radonu, zamezí výskytu plísní a dřevokazných hub.