Okenní překlady

Zobrazit detailní popis zboží. Plně nosné stavební překlady určené nad okenní a dveřní otvory ve vyzděných stěnových konstrukcích. Rozměrově jsou koncipovány tak, aby přesně zapadaly do modulového pořádku kompletního cihlového systému POROTHERM − délky jsou . Máme ploché překlady , které jsou vhodné nad dveřní a případně okenní otvory u příčkového zdiva do tloušťky stěny cca 1mm. Nad otvory v jednovrstvém obvodovém zdivu se používají skládané překlady výšky 2mm a šířky mm, které jsou ve skladbě kombinovány s tepelnou izolací.

Vedle překladů nad okenní a dveřní otvory nabízíme také překlady se schránkou pro vnější žaluzie.

Nosné keramické překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Překlad je plně staticky únosný, po osazení do cementové malty lze překlad přímo zatížit bez nutnosti podepření v montážním stavu, nadezdívky a nadbetonování. V obvodovém zdivu se překlady. PORFIX nosné překlady s optimalizovanými hodnotami zatížení.

Otvory jsou ohraničeny nad otvorem . Proces optimalizace hodnot zatížení nosných překladů je výsledkem zpětné vazby od projektantů na základě jejich zkušeností při projektování s využitím stavebního systému PORFIX. Překlady jsou pro ulehčení manipulace na stavbě . Díky vložené izolaci, nízké hmotnosti a betonu s výztuží .

POROTHERM překlady se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory v cihelných s. Z úsporných důvodů se při větších vzdálenostech otvorů jednotlivé překlady spojují společným . Keramické překlady (typ Porotherm). Nosné překlady armované betonářskou výztuží vhodné pro vytvoření nadpraží okenních a dveřních otvorů. Přehled tabulek a norem pro stavební a zednickou činnost.

Okenní nadpraží ve stěně. Elektronické zpracování norem, tabulek a doporučení z oblasti stavebnictví a stavitelství. Konstrukce staveb a strojů, stavební materiály.

Související stránky v této knize. Zaklenutí je tvořeno klenbou kvádrovou s velkým středním klenákem Obrázek Tvary špalet v půdorysu . Vyrábějí se z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. V případě odběru neucelené palety je prodej za ceníkové . Pro překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách.

Tyto překlady lze kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností. Tłumaczenie okenní překlad w słowniku czesko-polski w Glosbe – wielojęzycznym darmowym słowniku online. Nosné konstrukce nad okenními a dveřními otvory se nazývají překlady.

Můžeme pro ně využít prefabrikované materiály, nebo je stavět tradičními postupy z cihel. Stavíme je nad otvory pro okna či dveře nebo nejrůznější výklenky.