Omítky postup

V tomto dílu seriálu Svépomocí ŽIVĚ se věnujeme nanášení omítky na zateplenou fasádu. Vnitřní omítky mají za úkol chránit stěny z cihel nebo tvárnic před mechanickým poškozením, důležitým hlediskem je i význam estetický. Každá omítková směs má trochu jiné parametry a hodí se na jiný podkla jinak se zpracovává nebo se nanáší v odlišné tloušťce.

Před započetím prací je dobré pročíst postup provádění konkrétní omítky. Vyrovnání hliníkových omítníků na režné stěně (zdroj: omitniky.cz) . Před nahazováním jádrové omítky musíme vydřevit prkny okenní otvory a výdřevu pečlivě vodováhou provážit svisle i vodorovně.

Po nahození stěn výdřevu otočíme na stěny kolem oken a nahodíme maltou ostění okna – špaletu. Na tuto jádrovou omítku natahujeme štukovou omítku. Druhá možnost je obrátit se na firmu, . Realizujeme strojní omítky (strojové stříkání omítek), což znamená úsporu času při realizaci a vysokou kvalitu provedení. Tento vyzkoušený technologický postup vám ušetří nejen čas, ale i peníze, a přitom využijete tepelněizolačních vlastností plynosilikátu. Při zpracování omítky Rimat 1DLP oceníte i její vysokou přídržnost k podkladu a nízkou spotřebu materiálu.

Z kg balení získáte 9–mplochy při tloušťce vrstvy . Při svépomocné realizaci stavebníci musí řešit nejenom pracovní postup , ale také přípravu maltovinového postřiku (špric).

Jak omítky , tak postřik lze realizovat například pomocí oblíbeného maltovinového pojiva Multibat PLUS. Oproti tradičnímu hašení vápna a jeho následnému míchání s pískem, . Výrobce LB Cemix uvedl na trh novou řadu kreativních omítek MAGIC DECOR. Je určena pro vytváření kreativních, strukturovaných povrchů stěn a fasád. Pomocí speciální šablony lze na fasádě dosáhnout i imitace obkladu z cihelných pásků. Jde o řešení úsporné, flexibilní, přitom velmi efektní.

Před prováděním jakéhokoliv druhu omítky je vždy nutné nejprve vyspravit veškeré instalační spáry s rozvody do roviny – v rozpočtech často chybějící položka zednických připomocí právě tuto činnost řeší. Má své opodstatnění, aby větší mocnost malty v rýhách řádně vyzrála a při provádění vlastních omítek . Kvalita omítky přímo souvisí s kvalitou a vzhledem konečné povrchové úpravy vnějšího zdiva. Kvalitní omítka na domě má tedy nejen estetickou funkci, ale plní i úkoly v oblasti tepelné a zvukové izolace. Sanační omítkový systém od firmy KM Beta vykazuje vysokou kvalitu a spolehlivost.

Použitím sanačních omítek Profisan z řady Profimix lze zabránit dalšímu vzlínání vlhkosti a postupné degeneraci zdiva. Pokud chcete dosáhnout výrobcem garantovaných výsledků, je důležité dodržovat aplikační postup. Omítky na bázi sádry výrazně zkracují pracovní čas. Aplikují se totiž v jedné vrstvě, takže odpadá několik pracovních kroků a technologické přestávky.

Práce se sádrovou omítkou je velice příjemná, a pokud ji někdo haní, pravděpodobně proto, že nedodržel správný pracovní postup , což se negativně . Oklepat ručně nebo strojně.

Staré vápenné nebo vápenocementové omítky nejsou příliš pevné a proto je lze odstranit relativně jednoduše. Horší to je se zatřenými cementovými omítkami. Ty mají horní vrstvu tvořenou velmi pevnou cementovou skořápkou.

Zároveň struktura pórů a vlastnosti omítky zabraňují jejich zanášení solemi a minerály. Aby ovšem mohly správně plnit svou funkci, musí být při jejich aplikaci dodržen správný postup. Klasický postup nahazování stropu s rákosem nebo pletivem se dělá tak, že první nahozená vrstva je tenká a pro její rychlé zavadnutí se přidává do omítky sádra nebo cement. Na zatuhlou vrstvu se nahodí mm jádra.

Až poté se dělá přechod mezi stropem a stěnami, který může tvořit napojení ostrými . K namáčení omítky je dobrý velký (fasádní) malířský váleček (beran) osazený v prodlužovací teleskopickém nástavci. Při namáčení tak nemusíte lést po štaflí. Váleček namočte v horké vodě a kutálejte ho po stěně nejprve od zdola nahoru, velmi jemně, aby vám z něj nestříkala voda. Podívejte se, jak realizujeme jádrové strojní omítky.

Projdeme si přípravy, samotné nanášení omítky a dokončovací práce.