Oskar brázda

Tady prožil své dětství i část prvních školních let. Jeho otec podnikal v pohostinství. Rodina se několikrát stěhovala.

Poměrně záhy odešla do Prahy, kde otec provozoval známou kavárnu Slavia naproti Národnímu divadlu. V Praze navštěvoval Brázda gymnázium. He attended the Academy of Fine Arts in Vienna and then, through the imperial scholarship, he studied in Italy.

During World War I, he became familiar with Edvard Beneš and actively participated in the first . Záhy se rodina odstěhovala do Prahy, kde tatínek provozoval známou kavárnu Slavia. Oki odmala projevoval malířské nadání, ale rodiče z něj chtěli mít živnostníka. Nakonec ustoupili, a aby neměli . Obsáhlá monografie mapující život velkého malíře římské secese.

Za první světové války spolupracoval s T. Stal se portrétistou římské aristokracie. K jeho obdivovatelům a přátelům náležel T. Masaryk, Mussolini, Štefánik, Baťa, Ringhoffer a italský král.

Knihu doplňují nové údaje o Brázdových obrazech v Itálii ve . Obnova sídla, které malíř koupil za cenu stavebního materiálu, si vyžádala mnoho úsilí a . Fotogalerie k příspěvku Zámek Líčkov-Galerie malíře Oskara Brázdy a siesta se zámeckou paní. Malíř podobizen, krajin a zátiší. Na vídeňské akademii byl žákem Bachera, poté portrétisty Pochwalskiho. Edvardem Benešem a aktivně se účastnili i 1. Jeho život je spjat se zámkem v Líčkově na Žatecku, kde jsou také jeho obrazy vystaveny.

Portrétní malbu studoval ve Vídni u profesorů Rudolfa Bachera a Kazimira Pochwalskiho. Jana Machalická v Lidových novinách upozorňuje na nový pořad České televize ArtZóna. Na obrazovkách se poprvé objeví 9. T art, doplňovat jej bude stejnojmenný web. Televizní ArtZóna se bude zabývat nejrůznějšími oblastmi kultury a nahradí. Mělník (Řím, Itálie), první a poslední hodnost v legiích poručík, datum a místo přihlášení do legií 25.

Pardubice, bydliště Krpy, okr. Také jeho syn chtěl dosáhnout úspěchu, jako malíř tvořit pro široké publikum a zároveň si užívat pozice „knížete umění“ podle vzoru Hanse .