Plechová krytina skladba

Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny , je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit a dle toho zv. Správné typové navržení a dimenze jednotlivých částí střešní skladby je základním předpokladem fungující střechy.

Pravidla pro výběr vrstev se liší podle použité krytiny a dalších parametrů budovy. Koncepce střešního pláště pod falcovanou krytinu by měla odpovídat užití budovy, jejímu vnitřnímu prostředí . Vlastností kondenzačního jevu je také to, že je zpravidla časově omezený a netrvá příliš dlouho, při správné skladbě je tak čas, aby byl kondenzát ze střechy odveden nebo odvětrán.

V opačném případě hrozí nebezpečí ohřátí spodní strany plechové krytiny a následné odtání tenké vrstvy ležícího sněhu. Vďaka spôsobu upevňovania pomocou. Táto skladba je výhodná v oblastiach so silným náporom vetra ako aj v prípade ak je. Spôsob oplechovania komína je závislý od . Může-li materiál použitý pro určitou vrstvu svými vlastnostmi plnit více funkcí, má jich být využito ve skladbě střechy.

Ostatní krytiny polykarbonát. Falcované plechové krytiny jsou velmi oblíbené znbspdůvodů těsnosti anbspnízké hmotnosti, zvláště pak vnbsppodhorských anbsphorských oblastech, kde se stávají vzhledem. Skladba střešního pláště – dřevěné bednění těsně před položením dělicí strukturované vrstvy DELTA-TRELA.

V současné době se projevuje velký rozmach střešních krytin z ocelových pozinkovaných plechů s povrchovou úpravou na bázi polyesteru, polyuretanu apod. Je to způsobeno několika důvody. Za tu dobu prošel nejednou proměnou. Plech jako historický materiál.

Materiál, který měl původně hlavně reprezentační funkci, se postupně rozšířil především pro své technické vlastnosti a finanční dostupnost. Nejstarší plechové střechy z obecných kovů byly. A Skladba strešného plášťa s debnením. Strešná krrytina GAPA – montáž ´2.

B Skladba strešného plášťa bez debnenia. Určité montážní postupy závisí na tvaru střechy nebo skladbě střeš-. Přehled barev najdete v katalogu Lindab. Složení materiálu rovinných plechů Lindab PLX. Materiál s označením PLX představuje materiál určený zejména pro zhotovení drážkové krytiny , ale rovněž je ide- álním řešením pro složité klempířské detaily vyžadující . Strukturní dělicí vrstva DELTA-TRELA je ideální podklad pod falcovanou plechovou krytinu a ochrana pro bednění.

Detail okapnice – falcovaná plechová krytina ,. Pod odkazem Katalogový list naleznete dvoustranu z Projekčního katalogu DEK věnovanou dané skladbě. Puren průmyslové izolace.

Vysoký tepelný odpor při minimální tloušťce izolace. Proto tašky a další krytiny vyžadují odvětrání, které odvádí vlhkost, aby nepronikala do tepelné izolace, krovů, či dokonce do podkroví. Dřevěná prkna však nemusí být dostatečně rovná a nekvalitní nebo mokré dřevo se může zkroutit či odhalit hrany a ty otisknout například do plechové krytiny.

Bydlení pod střechou z plechu – Volba vhodné difúzní folie a skladba střešního pláště. Další výhodou profilované plechové krytiny Topline je možnost montáže na nízké sklony, a to již od 14˚, bez nutnosti bednění a podobných přídatných vrstev skladby. Krytina LindabTopline je Vám.

Skladba kompaktnístřechys tepelnou izolacíz pěnového skla Foamglas s plechovou krytinou Rheinzink kotvenou na plechové kotevnípříponky.