Půdorys šikmé střechy

Převod sklonů ze stupňů na procenta. Kreslí se : půdorys střechy , půdorys konstrukce střechy, příčný , příp. Některé důležité konstrukce . Půdorys ploché střechy- Výkres V1. Příčný řez ploché střechy- Výkres V2.

Pokud není navržení řešení.

Mansardová varianta střechy sedlové. OMEZENÍ: nelze vytvářet půdorysy tvaru L, vikýře, apod. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II – úloha pátá. Cíle a předmět páté úlohy budou vč.

Pátá úloha bude obsahovat návrh šikmé střechy nad půdorysem zadaného objektu. Nosná konstrukce ploché střechy ( půdorys i svislý řez) tvořená vazníky se kreslí podle zásad zobrazení nosné konstrukce střechy tvořené vazníky. Podle konstrukčního řešení.

Z hlediska kreslení je důležité rozlišení střech podle druhu konstrukce i sklonu.

V nízkopodlažních budovách, zpravidla podkroví šikmé střechy na dřevěných krokvech s bednou. STŘECHY – ŠIKMÉ odlišného sklonu. Nakloňte sestřecha je přijata v závislosti na materiálu střechy a oblasti stavby.

Minimální svahy ocelových střech – °, dlažba – °, z vlnitých azbestocementových desek – °. Střechy s konstrukcí prutovou, lamelovou a skořepinovou. Střecha se skládá z nosné části, izolačních vrstev a. U´ kolem je nalézt prusecnice jednotlivých strešnıch rovin stejného spádu, jsou-li dány stopy techto rovin (tedy pudorys strechy ). Celkový tvar šikmé střechy řídí se půdorysem budovy, profilem střechy, sklonem střešních ploch (viz stať C) a výškou okapu. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene) používané na stavbách složitějšího půdorysu. Tvar střechyje závislý na půdorysu a účelu budovy. Spád střešních rovin je ovlivněn tvarem střechy a druhem použité krytiny nebo . K tomu, aby mohla být vypracována cenová nabídka, se vyžaduje projektová dokumentace nebo skutečné zaměření střechy.

Z projektové dokumentaceje třeba poskytnout minimálně půdorys střechy. Druh krytinyje uveden v technickém popisu. Smlouvu o dílo je nezbytné uzavřítjednoznačně v písemné formě, i zde platí . Sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami . Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění.

Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny.

Re: Napojení šikmé střechy a stropu. Dobrý den, našel jsem toto téma a rád bych ho rozšířil. Chcete-li vypočítat skon střechy např. Vám k tomu stačit vodováha a metr. Vodováhu ve vodorovné poloze přiložíte k nadezdívce v místě, kde se z kolmé stěny stává plocha šikmá.

Poté změříte metrem svislou vzdálenost od konce vodováhy k šikmé ploše střechy.