Skladba plovoucí podlahy

Základními prvky jsou tedy. Skladba , plovoucí, tuhé, dvojité podlahy, podkladní, vyrovnávací, izolační, roznášecí, nášlapné vrstvy. Těžká plovoucí podlaha – nášlapná vrstva: – keramická dlažba, – cementová malta, – keramický sokl, roznášecí vrstva: – cementový potěr se sítí, zvukoizolační podložka: – rohož z minerálních vláken,.

Po stranách je plovoucí podlaha oddělena dilatačními pásky z akustické izolace, aby se hluk nepřenášel do stěn. Příklad skladby těžké plovoucí podlahy : PlovoucĂ podlaha.

Taková základní chyba často vzniká již při rozhodování, když lehká plovoucí podlaha není přizpůsobena budoucímu používání. Je třeba vždy specifikovat předpokládané užitné zatížení. Toto má pak vliv na izolaci a skladbu roznášecí vrstvy.

Další častou chybou je roznášecí deska z jedné vrstvy OSB desek . Tento systém byl testo- ván s ohledem na statické a akustické vlastnosti podlahového souvrství . Konstrukce podlahy obecně dělíme na tzv. Její skladbu a bližší specifikaci si popíšeme někdy příště v dalším článku, dnes se budeme věnovat lehké podlaze, jejím variantám a výhodám. Plovoucí podlaha je druh podlahy, která ve své skladbě obsahuje zvukově- izolační vrstvu.

Používá se především v bytových prostorách. Běžně zatížená podlaha s lepidlem. Ve skladbě složené suché plovoucí podlahy jsou použity izolační desky z elastifizovaného pěnového polystyrénu – v růz- né kombinaci typů a tloušťek dle způsobu použi- tí.

Skladba kročejové izolace by měla být volena s ohledem na rezonanční kmitočet celého souvrství. Výsledné akustické vlastnosti konstrukce jsou tak ovlivněny zejména vlastnostmi nosné konstrukce stropu, dynamickou tuhostí kročejové izolace a vlastnostmi roznášecí (lehké nebo těžké) podlahové desky. Dvouvrstvé dřevěné podlahy se skládají z nášlapné vrstvy ušlechtilého dřeva a spodní protitahové vrstvy z kvalitní přeližky.

Taková skladba zajišťuje perfektní rozměrovou stabilitu podlahy při zachování dostatečně silné nášlapné vrstvy z kvalitního materiálu a velmi nízkou kročejovou hlučnost oproti plovoucím podlahám. Izolace těžké plovoucí podlahy s betonovou vrstvou. Akustická izolace těžké plovoucí podlahy.

Níže přiložený obrázek nabízí obrázek s popisem, průřez realizací těžké plovoucí podlahy. Tepelnou-akustickou izolaci . Od doby nedávno minulé jsou plovoucími podlahami nazýványi podlahy z lamel dřevěného masivu a laminátové na podložkách. To proto, že nejsou celoplošně ( nerozebíratelně) s podkladem spojeny, při čemž splňují provozní podmínky pro jejich použití.

V čem tedy spočívá podstata plovoucí podlahy ? Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí obecně je velmi nízká a zpravidla je třeba k její skladbě navrhnout adekvátní podlahovou konstrukci, která. Obvyklým řešením pro dosažení optimální hodnoty akustického útlumu stropní konstrukce je využití skladby plovoucí podlahy (obrázek49), případně doplnění podhledu s vloženou zvukovou izolací.

Lehká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu z velkoformátových lehkých desek o více vrstvách spojovaných obvykle na péro a drážku, uložených . Důležitým prvkem pro omezení přenosu hluku konstrukcí je také uložení stropního panelu na stěnové elementy přes pružnou . Laminátové plovoucí se od sebe odlišují v několika zásadních faktorech. Liší se jak tloušťkou, tak skladbou jednotlivých vrstev, kvalitou, izolačnímu schopnostmi a tím i cenou. High Density Fibreboard – dřevovláknitá deska tvrdá jako kámen, s homogenní strukturou a . Tyto podlahy jsou určeny pro obytné a .