Soustružení

Kuželové plochy se obrábějí vyosením koníka, nastavením vedlejšího suportu, nebo kopírováním podle pravítka. Při soustružení lze dosáhnout přesností IT Ra=2. Pracovní pohyb nástroje je buď ve směru osy . Je nejobvyklejší způsob třískového obrábění, kde hlavní otáčivý pohyb koná obrobek upnutý v univerzálním sklíčidle, vedlejší pohyby (posuv a přísuv) koná nástroj upnutý v nožové hlavě, nebo v pinole koníku.

Strojem pro soustružení je soustruh obrobkem bývají většinou hřídele, čepy, příruby, vřetena, vše . PRAXE – Základy soustružení a CNC soustružení.

Mezi hlavní obory strojního obrábění patří soustružení. Je nejrozšířenějším způsobem obrábění a představuje až. Znalost technologických pravidel soustružnické práce je základním předpokladem zvyšování produktivity . Nástroje pro soustružení. VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE. Podle způsobu prováděné práce.

Příručka základů soustružení. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektuCZ.

Tvorba elektronických učebnic . Ukázka vnitřního a vnějšího soustružení s nástroji Pramet. Vnější zapichování, vnitřní zapichování, čelní zapichování. Hlavním řezným pohybem je rotační pohyb obrobku.

Nůž koná přímočarý pohyb buď ve směru osy obrobku – podélný posuv, nebo ve směru kolmém na osu obrobku – příčný posuv. Při podélném posuvu je stopa nástroje šroubovice, při příčném posuvu je stopou nástroje spirála. ANOTACE: Žáci se naučí správně volit vhodné nože pro soustružení čel a vnějších válcových ploch.

Správně a bezpečně upínat materiál do univerzálního sklíčidla, mezi hroty a vyrovnávat jej. Naučí se soustružit čela a vnější válcové plochy. Volit vhodné řezné podmínky při soustružení.

Historický pružinový soustruh, jak ho vyrobit a jak s ním pracovat. EcoCut a ProfileMaster jsou multifunkčními WNT-nástroji pro soustružení. Soustružení dřeva v historii i současnosti. EcoCut , multitalent v oblasti nástrojů pro obrábění, redukuje Vaše investice, neboť pro vrtání do plna a soustružení stačí pouze jeden nástroj. Odpadají časově náročné výměny nástrojů, klesají nároky na programování, výkonnost stoupá.

Ultrapřesné soustružení tvrzené oceli a dokonce slinutého karbidu. Tak tomu bylo dříve, dnes je to však skutečnost. Vysoce přesné dokončovací tvrdé soustružení na plně hydrostatickém soustruhu Mikroturn umožňuje se speciálním řezným nástrojem dokonce i obrábění slinutého karbidu.

Hlavní řezný pohyb při soustružení je rotační a koná jej obrobek. Vedlejší řezné pohyby jsou dva a vykonává je nástroj . Seznámí se různými způsoby upínání materiálů. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žáci se naučí upínat materiál do sklíčidla a . Provádíme CNC obrábění, kovoobrábění, soustružení frézování, vrtání , dělení materiálu, broušení lisování a zámečnické práce.

Ba co víc: vždy jsem obdivoval lidi, pracující rukama. V žádném případě bych si nedovolil srovnávat jejich tvůrčí schopnosti s talentem houslaře či malíře, jejich schopnosti jsou pouze trochu jiné. Multifunkční soustužnická centra.

Horizontální soustružnická centra. Vertikální soustružnická centra.