Spiroll panely

Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému využití materiálu díky předpjaté výztuži jsou panely vhodné zejména pro větší rozpony. Snadné přizpůsobení rozměrů panelů půdorysu stavby.

Panely jsou vyráběné podle navržené skladby stropu. Minimalizace mokrých procesů na stavbě.

Použití panelů SPIROLL přináší po zalití spár okamžitou únosnost stropní konstrukce bez nutnosti větší technologické přestávky. Panely z předpjatého betonu ( spiroll ) výrazně zrychlují stavbu vodorovných konstrukcí domu. Mají vysokou únosnost a lze s nimi překlenout rozsáhlé prostory jako jsou sály, učebny, chodby a podobně – až do rozponu metrů. Náš systém je variabilní, dokážeme ho upravit podle konkrétních požadavků zákazníka. Jako strop jsme zvolili stropní panely Spiroll od firmy Goldbeck.

Komunikace s firmou byla bez problémů, poslali jsme výkresovou dokumentaci, na základě které nám vyhotovili cenovou nabídku a rozpis jednotlivých panelů. Zaměření stavby technikem proběhlo 19.

Jaký je správný postup pro uložení stropních panelů Spiroll ? Jak potom řešit věnec, chceme-li broušený Heluz nebo Porotherm. Czech (cs-CZ) Rovna střecha se spiroll panely. Komplexní dodávky betonových stropních panelů. V prosinci pak byla úspěšně dokončena jejich certifikace a získali jsme certifikát SŘV platný od 1. LS : světlá vzdálenost podpor. Konkrétní nabídku typů panelů je možné získat v obchodním oddělení závodu.

Pokud realizační projektová dokumentace neurčuje přesné požadavky na typ panelu, je možné po předložení veškerých nutných podkladů návrh stropní konstrukce vypracovat. PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL VÝŠKY 2mm. Stropní systémy SPIROLL Nabízíme betonové stropní panely SPIROLL či PARTEK. Náš stropní systém je založen na předpjatých dutinových panelech, vyznačujících se vysokou únosností a nízkou hmotností. Další nespornou výhodou je rychlost a flexibilita montáže požadovaného stropu.

Nedílnou součástí stavby jsou . Nabízíme stropní systém SPIROLL , který je použitelný u všech běžných stěnových konstrukcí. Tento systém nabízí široké uplatnění pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, občanských i průmyslových staveb. Detail položky – základní – Panel stropní předpjatý SPIROLL Prefa Brno – kó j.

Výhody: – po objednání -týdnů na Vaši stavbě. SPIROLL nebo PARTEK s vysokou únosností, nízkou hmotností a vysokou rychlostí realizace. Délky panelů, tvar panelů a prostupy panely jsou individuálně přizpůsobovány každé zakázce. Tento deskový betonový prvek vyztužený podélnými předpjatými lany vyrábí také Prefa Brno a. Panely svými rozměry a vysokou únosností umožňují . Miako: vyšší cena, nutnost čekání na vytuhnutí betonu – spiroll přepjaté betonové panely : nejnižší cena, hrozící popraskání spár mezi panely a prověšení – monolitický strop – nejhorší tepelně izolační vlastnosti, dlouhá doba tvrdnutí – stropní panely od HELUZ – nebezpečí popraskání, .