Stavba zakladove desky

Hned ráno jsme se pustili do díla-bylo potřeba nabagrovanou zeminu ze základových pásů navozit pod plánovanou základovou desku a vše průběžně hutnit. Stavební etapa: příprava a betonování desky – Stavba domu. Při stavbě základové desky jsem překročil rozpočet pro mě nemilých ca.

Co jsem nezhodnotil před stavbou ? Nezhodnotil jsem dostatečně sklon svahu, ca. Stavíme podkrovní rodinný dům, zastavěná plocha 147m 2.

Desku jsme realizovali sami svépomocně za pomoci dozoru našeho projektanta (kterého jsme získali také díky těmto stránkám), který nám dělal také mentoring po celou dobu stavby , jelikož nikdo z nás dřive . Jenže v průběhu stavby vyplynulo:. Postup stavby základové. Hlavním důvodem, proč lidé při stavbě rodinného domu volí vyhotovení základové desky svépomocí, je zejména z důvodů finančních.

Provedení základů odbornou firmou se nám může mnohdy až dvojnásobně prodražit, než při vlastní realizaci. Velkou předností při provádění vlastníma rukama je výše zmíněná cena. Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna.

Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času.

V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu – a to se základy. Proto byste se do ní neměli pouštět, pokud v tomto oboru nemáte žádné zkušenosti. Vybetonování základů a vylití desky betonem se může jevit jako snadná věc, ale stačí malá chyba a už nebude cesty zpět. Před zhotovením základové desky je potřeba nejprve uložit do základů ocelovou výztuhu – kari sítě. Spočítejte jaké množství sítí budete potřebovat.

Při sčítání počítejte, že sítě musíte v základech vzájemně překládat tři oka přes sebe. Objednejte sítě u dodavatele a po dovezení na stavební pozemek je uložte na rovný . Po týdnech jsme minulý víkend dokončili svépomocí základovou desku k našemu přízemnímu domu – dřevostavbě. A protože každého, kdo se chystá na stavbu nejvíce zajímá pracovní náročnost, cena a kvalita materiálů, tak zde přináším kompletní informace, jak jsem je prakticky odzkoušeli na našich . Beton je pro jejich realizaci ideálním materiálem.

Vytáhl jsem si proto své poznámky a začal počítat na kolik mě vyšla stavba základové desky svépomocí. Předem upozorňuji, že do nákladů není započítaná práce dobrovolníků, strava a nákup potřebného nářadí, které se samozřejmě bude používat na celé stavbě. K ceně je již připočítána hydroizolace pod zdi. Začali jsme tak, že geodet zaměřil budoucí dům a objekt vytyčil výškově i směrově, včetně osazení takzvaných stavebních laviček. Poté jsme vyhloubili základové pasy a dočistili, což si v tomto dílu zopakujeme, protože jde o velmi důležitou část stavby.

Jaké další stavební postupy, materiály, . Termíny a rozsah plnění – přípravy objednatele (stavebníka) před realizací základové (úložné) desky (spodní stavby ) se řeší na základě objednání výstavby základové desky stavebníkem.

Rozsah dodávky základové desky (v případě, že je spodní stavba v ceně domu, nebo v případě objednání jako nadstandard) naleznete . Jak připravit stavbu před betonáží základové desky ? Díky vlastnostem betonu v čerstvém stavu je možná realizace takřka jakéhokoliv tvaru konstrukce. Stačí beton nalít do výkopu, nebo nestačí? Tomu, jak se na betonáž . Samonosné základové desky nezávislé na podkladu patří mezi inovativní řešení, které již stavební praxe důkladně prověřila.

Základy patří zdánlivě k nejjednodušším. Ideální základová konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů, vzlínání vlhkosti a snižuje riziko poruch.