Střešní folie

Popis produktu Fólie JUTADACH Kompaktní difúzní membrána tvořená vrstvami speciálních netkaných textilií s vnitřní vrstvou zabezpečující kvalitní vodotěsnost. Pro zabránění znečištění je celá role zabalena do PE fólie. Střešní fólie Gutta Guttafol DO 1Metal. Guttafol vysoce difůzní – kontaktní střešní fólie na bednění i tepelnou izolaci, hlavní použití je pod plechové krytiny.

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Většina střešních krytin dostupných na našem trhu má předepsaný minimální sklon střechy, a to alespoň 5° (např. plechová krytina).

PVC fólie vytváří kvalitní, hydroizolační vrstvu. PVC folie na webu krytiny-strechy. Pojistné hydroizolace a parozábrany pro šikmé střechy mnoha známých značek. Navíc v případě poškození střešního pláště přejímají jeho ochrannou funkci proti dešti. Bramac nabízí širokou paletu . Před položením fólie je třeba zkontrolovat, zda jsou krokve v rovině.

OKAPNICE Před instalací střešní fólie umístíme v nejnižším místě na krokve okapnici. Ta zajistí, že případná voda tekoucí po fólii bude bezpečně odkapávat. Nabízíme kontaktní podstřešní fólie, difúzní fólie či fólie pro větrané střechy.

Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov.

Je vhodný pro široké spektrum . Podstřešní vysoce difúzní membrány pro všechny šikmé střešní skladby, včetně bedněných a nevětraných. Chrání podkrovní prostory pod střechou před prachem, sazemi a slouží jako ochrana před průnikem zbytkové vody do tepelné izolace. Hydroizolační PVC krytina je dodávána jako ucelený střešní systém s testovaným a výrobcem doporučeným mechanickým kotvením a vyřešením všech detailů plochých střech.

Použití hydroizolačních fólií a ceník stavebních izolačních fólií – STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ FOLIE mPVC. Fólie pro střešní konstrukce, parotěsné, difuzní, izolační. Různé druhy fólií pro realizaci střechy jako systému, střešní fólie od prověřených výrobců. U nás nakoupíte střešní fólie rychle a pohodlně. Parotěsná fólie odolná vůči vlhkosti.

V případě izolovaných střešních konstrukcí a konstrukcí stěn hraje parotěsnáfólie odolná vůči vlhkosti důležitou roli. Jejím úkolem je zabránit tomu, aby se teplé výpary z interiéru nedostaly k izolaci a chladnější plechové fasádě, kde by došlo k . Dále provádíme hydroizolaci spodních staveb, jímek a nádrží. Náš široký sortiment střešních fólií nabízí individuální řešení pro všechny běžné střešní systémy – ať už zateplené nebo nezateplené střechy s nebo bez bednění. Paropropustné střešní fólie.

Aktuálním světovým trendem v oboru střešních izolací jsou bílé, chladné střechy.

K ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Současně umožňuje, díky své struktuře, propouštět vodní páru a maximálně tak odvětrat vodní páry z . Skladba střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S. Plochá střecha s dotací Zelená úsporám.

Sikaplan 15g je homogenní, polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá hydroizolační folie.