Tloušťka příčky

Jsou to příčky tradiční konstrukce. Skladebná tloušťka je obvykle 1mm ( čtvrtcihelné) nebo 1mm (půlcihelné). Je nutno přihlédnout k účelu a požadovanému zvukovému útlumu. Materiálem jsou zpravidla plné cihly (CP 290x140xmm), příčkovky s dutinami (CdPk290x140x65), pórobetonové tvárnice (Ytong, Hebel), . Budeme si je zdít sami, takže uvítám jakoukoli radu či zkušenost.

Zatím je poslední plán kolem koupelny 10cm Ytong, kolem ložnice 15cm Ytong.

Tvárnice tloušťky 1mm a více se používají na nenosné . Velmi slušnou úroveň soukromí mezi pokoji jednoho bytu nám zajistí sádrokartonová příčka opláštěná z každé strany dvěma vrstvami sádrokartonových desek tloušťky 1mm, jejíž dutina je opět vyplněna izolací z. Prostorové nároky jsou nepatrně větší. Tyto příčky se vyzdívaly z plných cihel, z cihel podélně a příčně děrovaných nebo z lehkých betonových tvárnic. Po roztažení tvoří rovnou plochu z jednotlivých dílů. Ty jsou spojeny průběžnými panty.

Aretace se provádí pomocí kliky do závěsné kolejničky. Dotěsnění provedeno plastovými profily. Provedení s rozhrnováním na jednu či obě strany,.

Příčka nemá vedení v podlaze. Izolace tloušťky × mm dvojitá ocelová konstrukce s dvouvrstvým opláštěním dvojitá ocelová konstrukce s dvouvrstvým opláštěním dvojitá ocelová konstrukce s dvouvrstvým opláštěním tl. Lehké montované příčky se zpravidla realizují s použitím . Dříve byly vyzdívány z plných cihel, popřípadě z dutinových cihel.

V současné době výrobci zdících systémů nabízejí ucelené produkty i pro příčky. Jedná se zpravidla o blok v modulových rozměrech výrobce, šířkou přizpůsobený pro konkrétní tloušťky příček. Sádrokartonové příčky mívají různou tloušťku a různý počet vrstev opláštění.

Podle potřeby jsou vybaveny speciálními vlastnostmi pro konkrétní použití. Do dutiny příčky se obvykle vkládá minerální izolace. Modrá akustická deska ze sádrokartonu umožňuje jednoduchou montáž bez mokrých. Musíme vědět, který materiál unese podlaha, jak silnou příčku postavíme, aby splnila svůj účel, zda nám záleží na co nejlepší zvukové izolaci, kolik co stojí a které řemeslné práce budou zapotřebí, případně zda všechno zvládneme sami.

Nenosné dělicí stěny W 11 W 11 W 113. Konstrukční systém Knauf. Montované stěny jsou lehké skeletové stěny, (většinou) s nosnou kovovou konstrukcí.

Oboustranné opláštění může být provedeno z desek různých tlouštěk. Pokud se vyžadují protipožární požadavky v prostorách se zvýšenou vlhkostí, je nutné zvolit protipožární sádrokartonovou impregnovanou desku. Samostatná deska nemá žádnou požární odolnost.

Ta se vždy zkouší v rámci celého systému, v tomto případě sádrokartonové příčky.

Běžná tloušťka základních desek je 1. Na rozdíl od příček s dvouřadými profily neumožňuje použití mezilehlé desky uprostřed příčky, čímž neumožňuje eliminovat akustické mosty v případě prostupů oběma stranami příčky. Nevýhodou může být i relativně velká tloušťka příčky. Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw příček se sádrovlákniutými deskami RIGIDUR (čerpáno z podkladů výrobce sádrovláknitých desek) Tab. Dřevěné rámové panely s deskami Rigidur na dřevěné.

Technické a konstrukční uspořádání dřevostaveb. Pod značkou Ytong najdete pro tyto účely tvárnice tloušťky 10 1a 1mm a další systémové doplňky (jako jsou například nenosné překlady, či spojky zdiva).