Valbová strecha

Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová. Kompletní specifikace valbové . Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty.

Vyšší variantou je střecha sedlová, tvořená dvěma střešními rovinami, ohraničenými okapy a dvěma štíty.

Průnik střešních rovin pak tvoří hřeben. Jde o nejčastější geometrický tvar střech na našem území. Konstrukci má sedlová střecha stále relativně jednoduchou a funkčnost stejně dobrou, jako každá . Ich výška zodpovedá bočným rovinám strechy, uhol sklonu však môže byť . Pultová střecha model Pultová střecha. Stanová střecha model Stanová střecha.

Kombinace valbových střech nad . Střecha valbová vznikne tak, že se seřízne střecha sedlová na dvou protějších stranách, takže voda stéká na strany.

Střecha polovalbová vznikne obdobně jako střecha valbová , avšak okap polovaleb je umístěn výše než okap střechy sedlové. Podkroví mívá na stranách polovaleb zděné štíty nebo dřevěné lomenice. Možno katalógy projektov u nás sprostredkúvajú ten dojem a okrem toho samozrejme že pokrývačské firmy viac zarobia na . Kvalitní střecha je nezbytnou součástí každého domu.

Chrání jej před povětrnostními vlivy a vtiskne mu tvář. Lze zvolit střechu šikmou, strmou nebo plochou, což mimo jiné záleží i na tom, v jaké oblasti dům stojí. Kdekoliv může být použita valbová střecha , která je skutečnou korunou na každé stavbě.

Co je valba a valbová střecha ? Valba a tím pádem valbová střecha vzniká jako nová střešní rovina v místě původního štítu v úrovni střešního pláště. Tato rovina je kolmá na zbylé střešní roviny. Prakticky střecha vypadá tak, že voda po střeše stéká na strany, dvě strany střechy mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar . Valbová a polovalbová střecha. Kalkulační program od KM Beta a. Kromě ideálně krabicového tvaru s rovnou střechou proto přední místa z hlediska celkové hospodárnosti zaujímají pultová střecha snížená, mansardová, válcová a sedlová s nadezdívkou. Je náročnější na řezání tašek a pokládku většího množství hřebenáčů a žlabů.

Krov je podstatně složitější a tím i dražší.

Další námi realizované střechy. Zde zadejte rozměry v metrech: KALKULACE. Děkujeme za Vaši poptávku. Stažení vzorového souboru. Podobná sedlovej streche je strecha valbová.

Líši sa od nej tým , že má na oboch koncoch miesto štítov roviny, teda valby. Pokiaľ sú odkvapy týchto rovín v rovnakej výške ako odkvapy sedlovej strechy , je to strecha valbová , pokiaľ sú vyššie , nazýva sa takáto strecha podvalbová. Nabízíme návrh střechy včetně její kalkulace. Výpočet ceny střechy můžete provést nyní, stačí vybrat konkrétní typ střechy a vyplnit formulář. Po odeslání vyplněného formuláře Vám co nejdříve zašleme zpět výpočet ceny.

Jedná se o tradiční střechu, která se využívala spíš dříve, ale i dnes si najde své místo v moderní architektuře. Využití se uplatní především na rodinných domech a jiných novostavbách. Je velice úsporná co se týče tepla, ale musí být pořádně zaizolovaná. Neoplývá sice velkým podkrovím, ale pro ložnici či .