Vodoměrná šachta svépomocí

Na základě referencí ze svépomocí. Je to nejpevnější šachta určena pro místa s velkou podzemní vodou. Pozemky v Rostoklatech mají k dispozici obecní vodovod. Abychom se na vodu mohli napojit, je třeba vybrat a nainstalovat vodoměrnou šachtu.

Na internetu jsme si vybrali šachtu, kterou vyrábí společnost SINEKO pod označením VS-DKH.

VIDEO: Přípojka vody a osazení vodoměrné šachty. Velikost cca 2m x a hloubka m. V samotné nádrži jsem vyřízl otvor pro vstup do šachty , připevnil nástavec. Uvnitř vyvrtal otvory pro vstup a pozdější výstup vodovodní trubky utěsněný vodotěsnou průchodkou . Zatímco se zemními a přípravnými pracemi si poradíte svépomocí , projekt zasíťování svěřte specializovaným firmám.

Každou navrtávku si ovšem nechají zaplatit. Jinak nerozumím tomu, proč si chtěj vlastní potrubí kurvit dvěma navrtávkama vedle sebe, což dle mého mínění představuje potenciální možnost následného poškození řadu. Vodoměrnou šachtu jsem vybudoval z plastové nádrže 1m3.

Vývod do vodoměrné šachty je 130cm hluboko. Přívod do šachty je vodotěsný za použití elektrikářské kabelové průchodky. Výroba, dodávka: vodoměrné šachty na klíč s dopravou po ČR, SK zdarma.

Rychlá a jednoduchá montáž bez obetonování. Vodoměrná šachta se instaluje pod terén a slouží pro umístění vodoměru v nezámrzné hloubce. Je řešením pro rodinné domy s . V místě uložení prostupů vybagrujte dostatečně široký výkop, abyste obnažili veškeré prostupy.

A to jak zvenčí, tak také zevnitř základů. Ale, třeba tchánovi, na jiném místě okresu, neprošel nápad si tu šachtu za plotem vyzdít svépomocí a musel si tam nechat dát takový plastový výrobek za . Jak si vybrat takovou, která. Což je na druhou stranu úkon, který se dá zvládnout i svépomocí. Plastové výrobky Vodoměrné šachty.

Pokud vstupní šachta příliš vyčnívá lze ji svépomocí zakrátit. Tyto dvě varianty pokrývají. Jedná se o úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu k vodoměru, nebo není-li vodoměr.

Náklady spojené se zemními pracemi hradí žadatel o přípojku (výkopové práce, zádlažby chodníků, opravy povrchů komunikací). V případě, že bude přípojka končit ve vodoměrné šachtě bude cena vodoměrné šachty hrazena žadatelem.

Pokud bude žadatel provádět výkopové práce svépomocí , musí se řídit technickými. V bytovém domě máme vodoměrnou betonovou šachtu cca 150x100cm, výška 120cm. Asi 10cm nad podlahou vede potrubí, které je zaplavené vodou.

Výška hladiny je cca 40cm. V šachtě byla dodatečně provedena izolace lepenkou s obezděním, ale nepomohlo to a voda se do šachty stále dostává. Výkopy a stavební práce (např. osazení šachty ) je možné provést svépomocí , nebo je zadat odborné firmě. Vlastní napojení na veřejný vodovod.

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru , propojením s vnitřní instalací, a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti.