Výpočet plochy střechy

Kalkulační program od KM Beta a. Velmi běžným typem je střecha sedlová – její plocha se skládá ze dvou obdélníků. Plochu střechy spočteme vynásobeníplocha střechy = (x délka_střechy x délka_spádnice). U pultové střechy je obdélník jen jeden.

Kvalitní stavební materiály pro střechy , fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.

Uvedený výpočet a soupis množství materiálu berte pouze jako orientační. V případě již finálního výběru a žádosti o přesnou kalkuaci si můžete vybraný set uložit či exportovat. V této části konfigurátoru pro Vás vypočítáme parametry střechy ( plocha , nároží, úžlabí, okapy,). Máte přesné parametry střechy ze satelitního . Má všechny tři strany nestejně dlouhé, které svírají spolu nestejné úhly, celkem o 180°. Plochu pak vypočteme, násobíme-li základnu poloviční . Výpočty ploch střech – plochy jednoduché rovné – kruh a elipsa.

Ohraničuje nám kruhovou plochu , omezenou křivkou, tzv.

U kruhu rozeznáváme tyto tři základní rozměry: Kruh, zdroj: Grada. Délku hřebene určíme podle kót . Výpočet podle výkresové dokumentace. Chcete-li vypočítat skon střechy např. Vám k tomu stačit vodováha a metr.

Vodováhu ve vodorovné poloze přiložíte k nadezdívce v místě, kde se z kolmé stěny stává plocha šikmá. Poté změříte metrem svislou vzdálenost od konce vodováhy k šikmé ploše střechy. Nový výpočtový program Tondach je jednoduchý na ovládání s možností výpočtu typů základní střech pro typů pálených střešních tašek a jejich příslušenství. Dále program umožňuje dopočítání dalších nestandardních funkčních i okrasných prvků, výpočet vikýřů atd.

S výpisem prvků je možno velmi jednuduše. Vitajte v sprievodcovi pre výber správnej strechy podľa Vašich preferencií. Prosím berte túto aplikáciu ako plne funkčný porovnávač rôznych typov strešných krytín.

Vzhľadom na to, že každá strecha je svojím spôsobom originál, nemožno náš konfigurátor pripraviť do takých detailov, ktoré by boly vhodné . Rádi Vám bezplatně vypočítáme orientační spotřebu střešního materiálu pro Vaši zakázku. Zadejte prosím co nejkompletnější rozměry, pokud některé požadované údaje neznáte, můžete. Podmínky: x=y, uhel0.

Dimenzování odvodnění střechy , a tím přiřazení velikosti okapového žlabu, závisí na množství srážek, základní ploše střechy (půdorysné ploše) a koeficientu odtoku (sklon, vlastnost povrchu).

Pro toto dimenzování platí průtočné plochy vypočtené ze světlých rozměrů. Vhodnost této úpravyje proto vždy nutné prověřit tepelně technickým výpočtem. Bez tohoto prověření může být položení jakékoli paropropustné vrstvy na tepelnou izolaci dvouplášťové střechy příčinou jejích poruch. Tepelná izolace nesmí být v žádném případě zakryta vodotěsnou izolací s vysokým difuzním odporem. Z dodaných plánu pak prodejce střešní krytiny dokáže zjistit nejen velikost plochy střechy , ale i její členitost.

Z plánu by měla být patrná i místa, u nichž se předpokládá použití speciálních typů střešních prvků. Důležité je určit délku krokve. Díky těmto podkladům obdržíte od prodejce výpočet ceny střešní . Odvodňovaná plocha , účinná plocha střechy Odvodňovaná plocha je půdorysný průmět střešní roviny. Ve výpočtu lze dimenzovat podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby, také mezistřešní a zaatikové žlaby.

Pro výpočet podlahové plochy. Velikosti půdorysné plochy. Profil žlabu také závisí na jeho sklonu.