Zateplení vnitřní stěny

Na následujících řádcích se s vámi podělím o principy vnitřního zateplení ze semináře o rekonstrukcích rodinných domů. Plánujete zateplit obvodovou stěnu zevnitř? Přečtěte si návo jak postupoval při zateplení vnitřní stěny jeden z našich čtenářů.

Materiál Vnitřní, anebo vnější zateplení domu? Vše má svá pro i proti – iDNES.

Podle Šembery však nelze zateplovat jen tak ledabyle, je třeba důsledně zateplit nejen strop, ale i stěny a podlahy, aby se dovnitř nedostaly „studené“ konstrukce. Pokud ale takovéto vnitřní zateplení dáme na stěny ve starém domě, pak se v místech stropu, podlah či oken bude stýkat venkovní velmi studená stěna v vnitřním vlhkým vzduchem a bude tam docházet k masivní kondenzaci. Vnitřní izolace stěn přichází v úvahu obvykle tehdy, když není žádoucí změna fasády. Vnitřní zateplování je proto mnohem obtížnější a riskantnější záležitost než . Takovéto řešení je méně nákladné a zároveň řemeslnicky jednodušší.

Ze stavebně fyzikálního hlediska však může přinést problém v podobě nově vytvořených tepelných mostů a navíc je nutné zajistit ochranu proti . Nejhorší ale je ten fakt, že nezateplujete celistvý plášť, ale jen některé části. Vznikají tedy extrémně velké tepelné mosty, které vedou ke .

Základním prvkem jsou tzv. Tepelně izolační panely jsou sádrokartonové desky, opatřené vrstvou tepelné izolace stabilizovaného pěnového polystyrenu. Zateplení z průjezdu nelze(soused nepovolí).

Jak mám tedy zateplit stěnu z vnitřní strany. Uvažoval jsem o nalepení polystyrénu tl. Velmi lákavá možnost provádění tohoto zateplení svépomocí a pouze v problémových místnostech na problémových stěnách (není třeba systematicky a bezchybně obalit celý dům), opak je však pravdou. Právě vnitřní zateplení by měl navrhnout odborník z oboru tepelné ochrany budov a realizaci by měla . Na Váš dotaz, zda je možné řešit zateplení pokoje formou dodatečné izolace aplikované z vnitřní strany obvodové stěny , musím konstatovat, že tento způsob není doporučovaný, a to ze dvou základních důvodů: 1) V případě použití technologie vnitřního zateplení obvodové stěny je velmi vysoké riziko . Na památkově chráněných fasádách nebo na hrázděných domech většinou není vnější zateplení možné ani vhodné. Proto se zde nabízí zateplení vnitřní strany stěny.

Toto řešení je řemeslnicky jednodušší a zároveň méně nákladné, ale ze stavebně fyzikálního hlediska může být problematické. Tepelné izolace aplikované z vnitřní , pobytové strany obvodových stěn , jsou v některých zemích časté, v jiných, např. Mají, tak jako všechno, výhody a nevýhody.

Ty je nutno před konkrétní aplikací dobře zvažovat. Systém vnitřního zateplení stěn. Rigitherm pro účinné zateplení.

Ta je tvořena sádrokartonovou deskou RB opatřenou . Vhodný je například k zarovnání stěn , snížení vysokého stropu nebo zakrytí nevzhledné omítky. Tepelně izolační omítka ETG dokáže všechny tyto problémy (s kontaktním zateplením polystyrenem a následně s kondenzací vody na stěnách a tvorbou plísní) eliminovat. Aplikuje se totiž přímo na obvodové zdi z vnitřní strany, čímž nevznikají tepelné . Velmi často zmiňovanou nevýhodou vnitřního zateplení je nemožnost eliminace tepelných mostů. U vnitřního zateplení skutečně existuje zvýšená možnost vzniku tepelných mostů, a to zejména u navazujících konstrukcí, jako jsou vnitřní stěny , příčky, podlahy a stropy.

Problematickými místy mohou být také . Chci provést izolaci vnitřní zdi v dětském pokoji proti chladu. Jak zabráním, aby stěna , která bude izolovaná neplesnivěla? Při vnitřním zateplení vnější obvod.