Zateplení vodovodního potrubí

Kvalitní izolaci pro trubky a potrubí mnoha provedeních pořídíte za skvělé ceny na topenilevne. Izolace vodovodního potrubí? Problém izolací střídavě zaměstnává montážníky, mysl projektantů a investorů, celkem pravidelně naplňuje stránky odborného tisku a byl vděčným tématem mnohých referátů na seminářích a konferencích. Přes toto všechno se na stavbě kupodivu mnoho nezměnilo.

Bohužel k nešvarům instalatérských firem patří, že potrubí zaizol. Netýká se to jen páteřních rozvodů, ale přibývá i mrazem poničených vodoměrů či prasklých přípojek vedoucích k jednotlivým domům.

SDÍLEJ: Správně zateplené potrubí. Máte doma problémy se zamrzáním vody? Nebo rekonstruujete starý dům a přemýšlíte nad všemi úkony, které jsou důležité pro komfortní bydlení? Pak byste neměli opomenout kvalitní tepelnou izolaci potrubí.

Co izolací potrubí získáme? Jaké jsou na trhu materiály a jak náročná tepelná izolace . Svého času se plastové vodovodní potrubí neizolovalo. Důsledkem byla oteplená studená voda a vychladlá teplá voda.

Nesplňovalo to ani komfort uživatelů, ba ani spokojenost hygieniků.

Zateplení rozvodových trubek je velmi důležité, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla a tím zvýšení spotřeby energie. Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí.

Samotná izolace však zamrznutí nezabrání, jen jej oddálí. Podzemní rozvody je nutné izolovat, pokud neleží v nezámrzné hloubce. Potřebuji poradit se zateplením vody. Koupili jsme pozemek, kde měli vodu ve cm.

Položili jsme ji do 1m, kromě místa, kde ústila do studny – pomocníci mi zaházeli výkop, než jsem s tím něco udělal. Nad vodovodním vedením jsme potom stavěli jurtu a při terénních úpravách se vodovodní potrubí. Myslete v zimě na zateplení vodovodního potrubí a vodoměru. Každoročně řeší během zimního období desítky poruch. Vodohospodářské a obchodní společnosti a. Ty se netýkají pouze páteřních rozvodů, ale také přibývá . Pokud suterénem vede vodovodní potrubí , může to izolace ohrozit.

Musíme si být vědomi nebezpečí zamrzání vodovodního potrubí. Pokud potrubívede přímo pod stropem, může být integrováno do celkové izolace. Zateplení suterénu shora se uplatňuje velmi často, ale hůře se provádí, neboť se musí přizpůsobit dveře a . Vypouštění vody se provádí tak, . Jak jsme se již zmínili v článku na téma Chraňte vodoměr před mrazem, zcela vhodné je nasazení tepelné izolace potrubí v případě vodovodních přípojek, stejně .

Ve stěně, kde je vedené potrubí se studenou vodou se nám stále sráží voda a stěna vlhne. Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru. Nic však nepomůže, není – li dům vytápěný nebo při uložení potrubí přípojky nebyla dodržena doporučená nezámrzná hloubka. Tloušťka tepelné izolace potrubí studené vody je závislá na uložení potrubí.

K izolaci volně uloženého ležatého potrubí v nevytápěném prostoru stačí izolace o tloušťce mm, ve vytápěném prostoru je to již mm. Vodovodní potrubí ať už je v zemi či nad povrchem přivádí vodu přímo do domácností. Tepelná izolace potrubí se může jevit jako bezvýznamný krok, kterým se není důvod zabývat, opak je však pravdou.

Za svou cestu z místa ohřevu ztrácí značnou část tepla, které ale vždy musí někdo zaplatit. Potrubí se studenou vodou se . Vše pro precizní instalaci rozvodu vody a vytápění na jednom místě.