Zdění příček

Konečně bylo počasí jako na jaře a mohlo se začít doopravdy něco dělat! Původně jsme chtěli zdít příčky sami, jenže úspora času by se vážně hodila a od mého bratra jsme měli typ na šikovnou partu zedníků za rozumné peníze, takže bylo jasno. Dům bych ale chtěl mít do zimy pod střechou.

A tak jsem uvítal, když mi kamarád dohodil jednoho známého údajně šikovného zedníka (kamarád asi netušil, kolik si bere za práci – viz. níže). Zdění obvodových zdí a nosných příček.

Ke zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce až mm. Zdicí maltu je nutné nanášet i na svislé spoje tvárnic. Je-li potřebné při zdění příčky vytvořit roh, musí se správně provazovat tvárnice.

Pro zdění pracujte s dobrou plastickou vápenocementovou maltou. První řadu příčkových bloků osazujte na přibližně jeden centimetr vysoké maltové lože, které bude naneseno na položenou a přivařenou hydorizolci. Ve čtvrtém díle se podíváme na zdění nosných zdí broušenou cihlou Porotherm Profi Dryfix za použití zdící.

Chystáte se stavět rodinný dům a zajímá Vás jak se dům staví?

V této části Vám ukážeme jak se dělají příčky s. Ukázka zdění nenosných příček a překladů v nenosných příčkách s využitím příčkovek a samonosných překladů PORFIX. Katedra technologie staveb. BYTOVÝ DŮM CHODOV ZDIMĚŘICKÁ.

Jak sám výrobce udává – zdění z Ytongu je jako hra s dětskou stavebnicí. Ytong ( pórobeton) lze využít při stavbě celého domu, ale i při rekonstrukcích. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ. Osobně jsem se sním setkal hlavně při rekonstrukci a můžu Vám s klidným srdcem potvrdit, že se s ním dělá opravdu velmi dobře.

U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 1až. Tu vyplňte vždy předepsanou zdicí maltou YTONG.

Maltu si připravíte snadno pomocí vrtačky v malém vědru. Buďte skutečně pečliví a nikam nespěchejte. Hodinka času navíc strávená přesným založením se vám vrátí několikahodinovou úsporou při dalším zdění příčky.

Po založení nechte první řadu vyzrát . V plastovém kbelíku rozmíchejte vápenocementovou zdicí maltu dle návodu dotyčného výrobce.

Přesnou lžicí Ytongnaneste maltové lože vápenocementové malty (tuto maltu je možno použít pro tloušťku spáry až mm). Usaďte první příčkovku Ytong a pomocí vodováhy ji srovnejte do roviny. Stavební pracovní postupy Ytong. Pokud je příčka delší, usaďte . Pracovní postupy – Jak na . Tvárnicí je v tomto předpisu nazýván zdicí prvek šířky alespoň 1mm, příčkovka je zdicí prvek šířky do 1mm. Příčkou je v tomto textu myšlena nenosná svislá zděná konstrukce tl.

Stěna může být nosná, nenosná apod. Vznikají velké a rozsáhlé praskliny v místech napojení příček na ostatní stavební konstrukce, jako jsou obvodové stěny a stropní či podlahové konstrukce. Klíčovým materiálem je kamenivo Liapor (tzv. keramzit) s výhodami pro stavbu i zahradu. Zejména jsou to nízký objem, vysoká pevnost, tepelná a zvuková izolace apod.

Systém stavebních komponentů z pórobetonu představuje rychlé a jednoduché řešení při stavbě i rekonstrukci. Práci s ním zvládne i laik, navíc není potřebná klasická malta, pracuje se s maltou na tenkovrstvé zdění. Její spotřeba je minimální a její příprava je velmi jednoduchá, což oceníte u všech . V pátém díle se podíváme na zdění nosných zdí broušenou cihlou Porotherm Profi Dryfix za použití zdící pěny Porotherm Dryfix.

Na ně bude navazovat zdění nenosných příček broušenou cihlou Porotherm 1Profi Dryfix.