Zdící tvárnice

Standardní dutinová tvárnice je vyrobena z prostého vibrolisovaného betonu a je určena pro vyzdívání nosných a obvodových stěn všeho druhu. Zdí se na cementovou maltu. Systém zdicích tvárnic je opatřen i kusy k půlení a čtvrcení a rovněž je doplněn o tvárnice s armovacími otvory.

Zdicí prefabrikáty se při zdění ukládají . Velikost tvárnicee: 5x 2mm.

K dispozici jsou též už předem prefabrikované díly . Je rovněž vhodná do agresivního prostředí spodních vod. Také je možné otočit tvárnici otvory nahoru a dobetonovat. Tvárnice není pohledovým prvkem a je určena k omítání. Tím vznikne nosná betonová stěna. Betonové zdící tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy staveb bez nároků na tepelnou izolaci.

Podle typu tvárnic se mohou používat na vnitřní nosné nebo výplňové zdivo, na ztracené bednění nebo šalování.

V zahradní architektuře se betonové tvárnice a tvaro. Legostavba, levné tvárnice suchého zdění , levný dům. Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor KM broušené na rovinnou přesnost mm.

Stejně jako ostatní sortiment zdiva Liapor i tvarovky Liapor pro nosné stěny dále vynikají. Betonové skořepinové tvárnice a stropnice z dolomitického vápence,stavební materiál,stropy a stropní systémy,Garpet,Rector,Sukiennik,stavební systém,levné domy,levné tvárnice, zdící tvárnice ,nosné zdivo,tvarovky,ploty,pasivní domy, polystyrenové strop. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.

Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). PORFIX QPOR je komplexní stavební systém, který zahrnuje hladké tvárnice , tvárnice s kapsou, s perodrážkou a kapsou, příčkovky, U-profily, nosné i nenosné překlady, stropní nosníky a vložky, ale i zdicí maltu.

Jednoduchost a rychlost stavění. Všechny typy bednění mají tzv. Zdící zateplené tvárnice v rakouské licenci Bio-plus Extra – Jedná se o tepelně izolační zdící blok, určený pro nosné a tepelně izolační vnější stěny budov.

Omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic │ Pracovní postup Cemix │ Planost od 1. Před zahájením omítkových prací je potřebné především ukončit konstrukci střechy a vnější obvodové stěny ochránit před deštěm a jinými možnostmi provlhnutí tak, aby podkla na který . Lze ji používat na výstavbu opěrných zdí a všude tam, kde zdivo přichází do styku s terénem. Vyberte si z několika typů tvárnic určených pro zdící systémy.

Kromě klasických betonových tvárnic u nás naleznete také tvárnice typu Bio-Plus Extra. Tato tvárnice má v sobě již z výroby vloženou polystyrenovou vložku a zajišťuje Vám tak potřebné tepelněizolační vlastnosti. Nemusíte tak uvažovat o dalším zateplení.

Tenkostěnné dutinové tvárnice.