Zdící tvarovky

Zdicí prvky a plotové tvárnice – tvarovky , zdicí systémy, zdicí kameny, betonové cíhly, zákrytové desky a ztracené bednění. Použitím tohoto zdiva tl. BEST – NATURA I-VII, barva přírodní, povrch STANDARD štípaný.

Hledáte kvalitní ztracené bednění? Prohlédněte si informace a ceník ztraceného bednění BEST.

Dutinové zdicí tvarovky se zámky pro jednoduchou realizaci. Společnost KB-BLOK systém, s. KB-BLOK systém, který využívá vynikající vlastnosti betonu, zejména jeho vysokou pevnost v tlaku a trvanlivost povrchu tvarovek. Při rozvoji tohoto stavebního systému byly a jsou využívány bohaté zkušenosti ze zahraničí, především z . Termoakustický zdicí systém Liapor patří mezi špičku na českém trhu stavebních hmot.

Jde o kompletní zdicí systém pro výstavbu rodinných a bytových domů i administrativních budov. Vynikající tepelně-zvuková izolace a kvalita materiálů vám uspoří náklady na energie a zajistí dlouhou životnost stavby.

Komplexní systém modulového zdění, který lze aplikovat prakticky u všech typů staveb. BETONOVÉ STAVBY – GROUP s. Stavební systém LIVETHERM v sobě zahrnuje veškeré prvky nové generace stavění. Ztracené bednění BEST – dutinové zdicí tvarovky. Betonové tvarovky pro ztracené bednění jsou určené na stavbu základů (jímek, sklepů) bez použití klasického bednění.

Tento postup přináší časovou a finanční úsporu, po betonáži odpadá i nutnost základy pracně odbedňovat. Lze vytvořit konstrukce prosté betonové i . BEST ztracené bednění 150x200x5mm. Tvarové zámky pro jednoduchou realizaci.

Možnost horizontálního armování. Zdicí materiály na bázi keramiky (pálené z cihlářské hlíny) dosahují svoje tepelně -izolační vlastnosti, bohatě splňující normové požadavky, promyšlenou strukturou dutin tvarovky a vylehčením střepu. Zvýšení pórovitosti se dociluje přidáním pórotvorných přísad (například piliny zamíchané do hlíny při vypalování vyhoří).

Betonové zdící tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy staveb bez nároků na tepelnou izolaci. Podle typu tvárnic se mohou používat na vnitřní nosné nebo výplňové zdivo, na ztracené bednění nebo šalování. V zahradní architektuře se betonové tvárnice a tvarovky využívají pro vytvoření betonových plotů, opěrných zdí a při . Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.).

Malta umožňuje vytváření počáteční zakládací a vyrovnávací vrstvy pro zdění z broušených cihelných tvarovek typu . Zdící tvarovky KB-BLOK pro suché zdění, Cena: V textu, Lokalita: Plzeň-sever.