Životnost dřevostavby

A jak dlouho ta dřevostavba vydrží? Aby nám to za pár let neshnilo a nerozpadlo se to… Jeden z nejčastějších argumentů objevujících se proti dřevostavbám se týká jejich životnosti , respektive trvanlivosti. Přitom právě v tomto směru máme co do činění s parametrem, který nelze nijak paušálně stanovit, . Jaká je živostnost dřevostavby?

Na tuto často kladenou otázku je jednoduchá odpověď: pokud bude postavená podle zása které udrží dřevo v podmínkách, ve kterých jej nemůže napadnout žádný dřevokazný hmyz ani houba, je životnost dřevostaveb měřitelná na staletí.

Jsme specialisté v zakázkové výrobě nízkoenergetických dřevostaveb. Stejně ale po druhé generaci je dům morálně zastaralý a vyžadujeje rekonstrukci, tedy se nepředpokládá že, . O nejčastějších chybách, které jsou spojeny s realizací dřevostaveb či jejich životností, jsme si povídali s Ing. Znamená to, že Vaše děti a děti Vašich dětí v těch domech, jak se postaví nyní, bydlet patrně nebudou. Možná jsem přehnaně kritický, ale taková je realita.

Nutno dodat, že takovýto konzumní trend má kořeny. Otázka ohledně životnosti montované dřevostavby se dotýká jednoho z velkých mýtů o dřevostavbách.

Myslíte si, mylně, jako většina laické věřejnosti, že klasická cihla vydrží déle než lepený dřevěný nosník? Přesně tak, dřevo vydrží déle. Předpokladem je odborné provedení. U dřevostaveb hovoříme o minimálně generační životnosti. A u tohoto faktu bychom se měli na chvíli zastavit.

Jaksi si u nás totiž neuvědomujeme, že v USA a Kanadě, odkud k nám přišel koncept rámových konstrukcí dřevostaveb , jsou tyto domy konstruovány s nároky na životnost řádově v desetiletích. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím životnost dřevostavby je vlhkost. Stačí šikovný tesař a projektant( eliminace tepelných mostů,statika)a máte klid na několik desetiletí. Je životnost dřevostavby nižší než klasické zděné stavby? To je poměrně často kladená otázka.

Mnoho lidí si myslí, že tomu tak skutečně je. V naší republice se udává životnost klasických zděných staveb 1let. V tomto měřítku jim dřevostavba může plně konkurovat.

Dřevostavba je opravdu srovnatelná se stavbami . To, že české banky kladou technickou životnost dřevostaveb – zcela bez technického důvodu – o desítky let menší než životnost kamenných staveb, působí na trhu s nemovitostmi jako princip, podle kterého hodnota dřevostavby s přibývajícím časem ubývá mnohem rychleji.

U rodinného domu tedy může být technická živost kupříkladu 2let, ale sociální životnost pouze let. A v tento moment se ukazuje další výhoda dřevostaveb. Jejich následné úpravy nebo demontáž jsou mnohem jednoduší než u zděných staveb a sociální životnost lze tedy snadněji prodloužit či nahradit rodinný dům . Cihlový dům vydrží jednoznačně déle. Nicméně myslíte-li si, že důvodem je hrozba hniloby a škůdců, tak to u dřevostaveb neplatí.

Dřevo je chemicky ošetřené a je plnohodnotným stavebním materiálem nejen pro rodinné domy. Důležitější je ale možná morální životnost , tedy po jak dlouhou dobu bude dům naplňovat požadavky moderního způsobu bydlení a odpovídat požadavkům na hospodaření s energiemi. Rodinný dům Zaječice, Domesi. Nejčastější mýtus, že dřevostavba má oproti zděnému domu výrazně nižší životnost , je naprosto neopodstatněný. O najčastejších chybách, ktoré sú spojené s realizáciou drevostavieb, či ich životnosti sme sa rozprávali s Ing.

SIPs panel je srovnatelná se zděným domem. Skutečnou životnost domu neovlivňuje to zda dům je ze dřeva nebo z cihel, ale to, jak se o dům staráme. Technická životnost dřevostaveb se dá snadno ukázat na 300letých a dodnes používaných srubových stavbách.

V prvních letech se vyráběla především kasárna a vojenské lazarety, později školní pavilony, kostely,.