Žlabovka

Univerzální příkopové žlabovky jsou vyrobeny z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisování nebo vibrolití. Užitím tohoto speciálního betonu je dosaženo vysoké odolnosti výrobku proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům, pevnosti v tlaku i vysoké estetické kvality. O jejich kvalitě svědčí dvacetiletá záruka, kterou na tyto prvky poskytujeme.

Voda může být svedena buď do terénu průsakem ve spárách, nebo po jejich utěsnění do vsakovací jámy, nebo do kanalizace. Příkopové žlaby slouží k vytvoření dna silničních a jiných příkopů, kterými odtéká .

Kontakty: PRESBETON Nova, s. TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože. Po zaspárování tvoří jednolitý celek příkopového dna, které brání vymílání příkopu a . Odvodňovací žlab CS-Beton Žlabovka (přírodní, 70x800x3mm). POUŽITÍ Betonové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro odvedení srážkových vod především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí a podobně. Společnost VLČEK SOLUTION s. Užitím speciálního betonu je dosaženo vysoké odolnosti výrobku proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům, pevnosti v tlaku, vysoké estetické kvality.

CSB_zlaboka_svahova_real1.

Dostupnost zboží: Je skladem. Paletu je možno vrátit do měsíců oproti předloženému dodacímu listu nebo faktuře. Vrátí-li odběratel palety později (nejpozději však do měsíců od data prodeje), bude uhrazeno pouze ceny po amortizaci.

Betonová žlabovka CS-Beton je stavební materiál, který je součástí odvodňovacích žlabů. Je vyrobena z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisování. Výrobky se kladou na sráz a spára se vyplňuje vysokopevnostní cementovou maltou.

Podloží pro kladení výrobků je buď hutněný štěrkopísek nebo prostý beton. Zvláštním typem je pak Žlabovka svahová, která je vyráběna metodou vibrolití a je určena ke svádění vody z prudkých svahů zemních těles dálnic, silnic a železnic . Detail položky – základní – Tvárnice příkopová Lias žlabovka – kó j. KB GUTTER, žlabovka , 665x29mm, barva přírodní. Odvodnění je zapotřebí všude tam, kde musí srážky kontrolovaně odtékat, především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých . Preložiť slovo „ žlabovka “ zo slovenčiny do angličtiny. Lze je použít i jako obrubník, který je v konečné úpravě vlnitý.

Tyto tvarovky lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar Žlabovky se usazují . Deutsch-Tschechisch-Übersetzung für žlabovka im Online-Wörterbuch dict. VYNIKÁ HLADKOSTÍ A UZAVŘENOSTÍ POVRCHU, MIN.

LABOVKA JE VYROBENA Z POHLEDOVÉHO BETONU. POUŽITÍ : ODVODNĚNÍ MENŠÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, CHODNÍKŮ, USMĚRNĚNÍ ODTOKOVÉ VODY Z DEŠŤOVÝCH SVODŮ. Platíprokonkrétníoznačenoubarvuauvedenouvýšku.