Izolace vodovodního potrubí

Problém izolací střídavě zaměstnává montážníky, mysl projektantů a investorů, celkem pravidelně naplňuje stránky odborného tisku a byl vděčným tématem mnohých referátů na seminářích a konferencích. Přes toto všechno se na stavbě kupodivu mnoho nezměnilo. Kvalitní izolaci pro trubky a potrubí mnoha provedeních pořídíte za skvělé ceny na topenilevne. Nabízíme pestrý výběr sortimentu, a to za skvělé ceny!

Podívejte se sami na Topenilevne.

Bohužel k nešvarům instalatérských firem patří, že potrubí zaizol. Potřebuji poradit se zateplením vody. Koupili jsme pozemek, kde měli vodu ve cm. Položili jsme ji do 1m, kromě místa, kde ústila do studny – pomocníci mi zaházeli výkop, než jsem s tím něco udělal. Nad vodovodním vedením jsme potom stavěli jurtu a při terénních úpravách se vodovodní potrubí.

Na izolaci se hodí speciální opláštění potrubí z pěnových hmot, nejčastěji je z polyetylenu, minerálních vláken nebo z kaučuku. Výhodou – na rozdíl od původních izolaci z plstěných pásů, které se již téměř nepoužívají – je zejména jednodušší montáž.

Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí. Samotná izolace však zamrznutí nezabrání, jen jej oddálí. Podzemní rozvody je nutné izolovat, pokud neleží v nezámrzné hloubce. Videoukázka, jak aplikovat izolaci Mirelon na vodovodní potrubí v rodinném domě svépomocí.

Svého času se plastové vodovodní potrubí neizolovalo. Důsledkem byla oteplená studená voda a vychladlá teplá voda. Nesplňovalo to ani komfort uživatelů, ba ani spokojenost hygieniků. Máte doma problémy se zamrzáním vody? Nebo rekonstruujete starý dům a přemýšlíte nad všemi úkony, které jsou důležité pro komfortní bydlení?

Pak byste neměli opomenout kvalitní tepelnou izolaci potrubí. Co izolací potrubí získáme? Jaké jsou na trhu materiály a jak náročná tepelná izolace.

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Základní, ekonomicky výhodná izolační trubice, v nelaminovaném provedení s podélným nářezem. Tloušťka tepelné izolace potrubí studené vody je závislá na uložení potrubí.

K izolaci volně uloženého ležatého potrubí v nevytápěném prostoru stačí izolace o tloušťce mm, ve vytápěném prostoru je to již mm. Pro polypropylenové vodovodní potrubí je v současné době z hlediska kvality, jednoduchosti montáže i vlastní manipulace nejvýhodnější použití izolačních materiálů. Tepelná izolace potrubí se může jevit jako bezvýznamný krok, kterým se není důvod zabývat, opak je však pravdou.

Tubex významně snižuje tepelné . Vodovodní potrubí ať už je v zemi či nad povrchem přivádí vodu přímo do domácností. Za svou cestu z místa ohřevu ztrácí značnou část tepla, které ale vždy musí někdo zaplatit. Potrubí se studenou vodou se . Jako ochrana proti poškození u kratších rozvodů většinou postačí izolace potrubí (zejména kolen a odboček).

Připojovací potrubí a podlažní rozvodné potrubí umístěné v prostorech, kde není vedeno společně s potrubím ústředního vytápění nebo teplé vody s cirkulací3), popř. S vodovodními rozvody, které mohou být ohrožené mrazy, můžeme udělat věci: buďto zastavit přívod vody do nich a vodu v trubkách vypustit, a nebo zajistit ohřev potrubí , aby voda v něm nemohla zamrznout. Samotná tepelná izolace často vůbec nestačí, obzvláště za silných mrazů.