Pěnové sklo desky

Výrobou pěnového skla REFAGLASS se zabývá společnost RECIFA a. Evropě se řadí mezi výrobce, kteří maximálně využívají potenciál odpadového. Používají se jako tepelně izolační vrstvy např. Skladová dostupnost dle pobočky. Horní a spodní líce izolačního bloku jsou kašírované asfaltem a laminované fólií .

Foamglas pěnové sklo je zcela neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry a radonu, také je. U základových desek , podlah a střech izolovaných pěnovým sklem A-GLASS, nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a venkovní klima tak neovlivňuje vnitřní teplotu objektu. Sklo navíc není schopné vodu absorbovat, takže desky z pěnového skla nemění své rozměry ani při nízkých teplotách vlivem mrazu. FOAMGLAS desky z pěnového skla. Základovou desku založili klasickým stylem na základové pasy a pěnové sklo použili jako výplň a drenáž vzniklého stavebního prostoru.

Zcela podcenili vynikající hlavní vlastnosti tohoto materiálu. Princip zakládání na hutněném pěnovém skle je stejný pro dřevostavby, pro zděné stavby se zateplením i bez, pro betonové stavby či stavby z izolačních tvárnic. Kvalitní ekologický a nestárnoucí tepelně izolační materiál vyráběný recyklací skla.

Dá se použít ve velice široké oblasti. Nejčastěji jako tepelná izolace zdiva a podsyp pod základovými deskami , jako obsyp bazénů, potrubí, jímek, . GLAPOR štěrk z pěnového skla. Nevzlínavé Zjednodušuje skladbu podlahy.

Umožňuje různé tloušťky vrstvy. Chrání základovou desku stavby. Po vypěnění v kontinuelních pecích je pěnové sklo řízeně chlazeno, buď rozpraská vnitřním pnutím na štěrk, anebo se z něj vyříznou desky různých tlouštěk. Dodává se buď v deskách , nebo jako granulát (štěrk).

Tento materiál má vynikající termoizolační vlastnosti a je možné jej použít ve stavebnictví v . Jedná se o tepelnou izolaci, která je vyrobená ze stoprocentně recyklovaného skla. Tepelná izolace základových desek. Díky tomu je pěnové sklo vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé, odolné vůči vnějším materiálům. Pevnost pěnového skla rozhodně dostatečná . Jedná se o variantu plošného zakládání, kdy je železobetonová deska uložena na vrstvu hutněného pěnového skla , které slouží jako tepelný izolant a funguje i jako drenáž pod deskou. Výhodou je také to, že tepelná izolace je na ochlazované straně desky , takže deska samotná nepromrzá.

Pěnové sklo je ekologický . Pod základovou deskou funguje pěnové sklo zároveň jako drenáž a díky své uzavřené struktuře zabraňuje pronikání vlhkosti k základové desce.

Tím pěnové sklo zabraňuje dalšímu negativnímu ovlivňování základové desky. Takto řešená základová deska má oproti klasickému zakládání množství výho které šetří . Základová deska současných staveb vyžaduje kvalitní řešení tepelné izolace. Využijte k tomuto účelu odolné pěnové sklo GEOCELL naší výroby.

Základní surovinou pro výrobu pěnového skla jako tepelněizolačního stavebního materiálu je staré odpadové neboli odpadní sklo, které není možné využít. Poslední dobou používá více stavebníků jako izolaci pod základové desky , případně kolem základů svého domu, právě pěnové sklo. Rozhodli jsme se zjistit, co to vlastně pěnové sklo je a jak se vyrábí. Podívejte se s námi na video z výroby.

VIDEO: Výroba pěnového skla A-GLASS. Při stavbě základů existuje více možností, jak pěnové sklo použít. Jejich technicky náročnou stavbu můžete úplně. Jako náhradu základových pasů. Při použití štěrku z pěnového skla musí jak investor, tak projektant změnit také uvažovaní v rovině nákladů v objemu stavby.

Nemůžeme provádět klasické porovnávání ceny v rovině základová deska a hrubá stavba. Využitím postupů s použitím pěnového skla se náklady přesouvají z hrubé stavby do . Tím se zhodnotí druhotné suroviny a ve výrobním procesu odpadá počáteční energie potřebná pro výrobu skla. Příklad skladby ¤ Přiklad skladby: 1) vrstva zeminy, 2) geotextilie, 3) zhutněne pěnove sklo , 4) PE-folie, 5) vnějši izolace, 6) zdivo, 7) zakladova deska , 8) drenaž. Technologie výroby GeoCell. U základových desek izolovaných pěnovým sklem REFAGLASS, nedochází průchodu chladu do konstrukce stavby a neovlivňuje tak vnitřní teplotu objektu.

Po zatížení zátěžovou deskou při tlakovém napětí 2kPa si pěnové sklo REFAGLASS sedá o 1–mm. Struktura buněk zajišťuje, že zrno neabsorbuje půdní vlhkost dovnitř struktury. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu.

Nespornou výhodou pěnového skla je jeho nehořlavost.