Revize komínu

Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola? Kontroly, čištění a revize komínů , spalinových cest podle vyhlášky č. Co zahrnuje a co pobsahuje povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest dle NV č. Přinášíme Vám zakládní odpovědi na nejčastější dotazy spojené s revizí komínů. Po mnoha poplašných zprávách a děsivých článcích, podle kterých měl platit státu stovky korun ročně snad každý, kdo někdy viděl komín, se situace již snad uklidnila.

Zjistěte, jaké platí aktuální zásady a pravidla nejen pro revize komínů , ale i jejich kontroly a čištění.

Nepodceňte péči o tato nebezpečná zařízení! Revize spalinové cesty dle Nařízení vlády č. Potřebujete revizi na nový komín či upravený komín? Tři certifikovaní revizní technici jsou Vám k službám.

Provádění revizí komínů od 1. Možná že máte stejně jako já velký zmatek kolem revizí komínů a kontroly a čištění komínu. Byť si skoro všichni lidé (doteď i já) myslí, že jde o totéž, není to totéž. Záleží, kam jdou spaliny z plynového kotle.

Na plynový kotel má být servis a revize. Pokud odvádíte spaliny z plynového kotle do tohoto komína , musí být komín zkontrolován. Pokud ne, tento starý komín se revidovat nemusí. Máme domek a topíme tuhými palivy. Revizi kamen i komínu provádíme 2× ročně.

Mnoho lidí si plete revize komínů s pravidelnými kontrolami komínů a spalinových cest. Co to tedy revize spalinové cesty je? Jednoduše řečeno se jedná o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky . Společnost EKO KOMÍNY, s. V případě nedodržení tohoto . Stejně tak při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, nebo před jeho výměnou či novou instalací, po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při . Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Kominictví Ostrava KOMINICTVÍ KORS, spol. Může ji tedy provádět pouze proškolený revizní technik. Nabízíme také stavební činnost.

Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním „kominictví“a která je zároveň revizním technikem spalinových cest. Povinná revize komínů se týká všech majitelů, kteří jej používají.

Kolik to stojí a kde sehnat kominíka?