Součinitel tepelné vodivosti

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce, ( např. zdi, izolace) vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Tepelná vodivost dané látky je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti bývá . Deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti mohou tvořit podklad pro stanovení .

Názvosloví tepelných izolací, hlavní parametry tepelných izolací. Tato hodnota nám určuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí. Zjistěte si jaký součinitel tepelné vodivosti (λ) má Vaše tepelná izolace. Zateplení domu foukanou izolací.

Foukané izolace lze použít u novostaveb i rekonstrukcí. Izolace se používá pro zateplení na rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu. Podle definice to je materiálová veličina, kterou neovlivňuje tloušťka (ani jiné rozměry) vzorku z téhož materiálu. Označuje se malým písmenem lambda – ?

Orientační hodnoty tepelné vodivosti pro vybrané stavební materiály uvádí Tab. Výrobci uvádějí nejčastěji tzv. Jedním z měřítek pro kvalitu polystyrenu je parametr tepelné vodivosti (lambda). Ze součinitele tepelné vodivosti se pro dané tloušťky odvozují ostatní hodnoty jako tepelný odpor R nebo součinitel prostupu tepla U. Udává schopnost stavebních materiálů vést teplo.

Telpelná vodivost stavbeních materiálů je konstantní veličina. O proti tumu tepelné vodiče mají vysoký součinitel tepelné vodivosti. Příklad oučinitele tepelné vodivosti: Beton 5. CEMIX jádrová omítka, 37.

Navrhni vztah, který udává množství tepla, které projde stěnou. Zdravím, mám tu takový příklad. Ta rovnice by mělo být něco takovýho . Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek.

Protokol o zkoušce stanovení součinitele tepelné vodivosti č. Odkaz ke stažení: Stáhnout soubor, Velikost souboru: 2kB. Autor: není uveden , Verze souboru: není uvedena.

Bronz Cu, Sn, 42. Měříme součinitel tepelné vodivosti kovů. JIŘÍ ERHART – LUBOŠ RUSIN – PETR HÁNA. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU, Liberec.

V pevných látkách se teplotní vodivost realizuje různými mechanismy v závislosti na povaze meziatomových vazeb.