Spárování obkladů postup

Dbejte na to, aby spáry neobsahovaly stopy lepidla. Nejprve tak odstraňte zbytky lepidla ze spár. Rozmíchejte spárovací maltu na hladkou hmotu bez hrudek, můžete k tomu použít míchadlo a vrtačku.

Dobře vyspárovaný obklad dá, pokud jsme pečliví, nové stěně nebo podlaze perfektní tečku. Tím spíš, že doba, kdy jsme si mohli vybrat jen mezi sádrově bílou a šedým cementem je pryč.

Nespočet barevných odstínů nám dovoluje sladit spáry s obkladem. Je to drobnost, ale je důležitá: i jen novým vyplněním starých spár. Krok za krokem se seznámíte s pracovním postupem při obkládání koupelny – od nanesení. Postup při spárování obkladů a dlažeb. Pokud si se spárováním nevíte rady, rádi vám poskytneme několik rad.

Jestliže jsou obklady i dlažba nalepené, počkejte minimálně hodin, než začnete spárovat. To proto, že lepidlo musí být vytvrdlé.

Spárujte pomocí gumové stěrky. Hmotu roztírejte šikmými tahy . Videonávod jak spárovat obklady a dlažbu v koupelně. Jakmile lepidlo vytvrdne, což bývá zhruba po hodinách, je třeba ještě vyplnit mezery mezi jednotlivými obklady a dlaždicemi spárovací hmotou.

Na začátku je potřeba pečlivě vyškrábat z mezer zbytek lepidla, které vystoupilo kolem dlaždic při lepení. Zamezíte tak nevzhledným flekům, které vzniknou, . Vždy je nutné předem promyslet, v jakém prostředí, případně k jakému využití, bude daný prostor sloužit. Obklad za kuchyňskou linkou je určitě dlouhodobě jinak namáhán, než třeba terasa s jižní orientací. Podle toho vždy vybírejte i příslušné materiály na přípravu podkladu, lepení obkladu , vlastní . Kladečský plán – podlahy. Přehled cementových lepidel.

Spárování obkladů a dlažby. Pokud máte spáry dokonale vyčištěné, zbavené všech nečistot a doba na schnutí lepidla už uplynula, můžete se pustit do míchání spárovací hmoty. Dbejte přesných pokynů výrobce a souslednosti kroků. Jedině tak zajistíte maximální kvalitu produktu.

Samotné spárování provádíme pomocí spárovacího hladítka s gumou.

Po krátkém zavadnutí spárovací hmoty spáry omyjeme a upravíme pomocí spárovací houby namočené ve vodě. Pro objednatele prací je kontrola pokládky před spárováním velmi důležitý úkon z hlediska uplatňování pozdějších reklamací. Velmi detailně se kontroluje celková rovinnost položení obkladových prvků, a to pomocí dvoumetrové latě.

Dále se kontrolují odstíny obkladů. Pokud chceme při rekonstrukci koupelny obnovit spáry na starším obkladu , musíme nejprve odstranit zbytky původní spárovací hmoty. Ve větší ploše jsou chyby lépe . Nožem, šroubovákem nebo špachtlí vyškrábeme původní hmotu do hloubky několika milimetrů.

Vytvoříme tak dostatečný prostor pro tuhnutí spárovací hmoty, kterou . Dnes se budeme věnovat pouze spárování obkladů , protože související témata jsme už na Našem hobby probrali. Pracovní postup je relativně jednoduchý. Obklady a dlažbu nenamáčejte a pokládejte je do lepidla a dotlačte, dokud lepidlo nezaschne na povrchu.

Pro lepení obkladů , dlažby a mozaiky z mramoru, světlých vápenců a hrubokrystalického kamene a keramiky, mozaiky ze . Za velkou chybu lze označit to, když majitelé nechají do koupelny nejprve osadit vanu, případně sprchový kout a pak teprve obkládají stěny. Kolem vany i vaničky je pak nutné obklady řezat, což se jen výjimečně povede úplně pravidelně a zůstávají zde pak velké spáry. Správný postup je opačný, nejprve . Pomocí gumové spárovací stěrky rozdělte hmotu příčně k obkladu. Jakmile spárovací hmota zavadne, setřete vyspárované obklady vlhkým hladítkem s houbou.

Zarovnáte tím spáry a odstraníte zbytky spárovací hmoty z obkladů. Lepení a spárování keramických obkladů a dlažeb. Stále vyšší kvalita obkladů a dlažeb vyžaduje i odpovídající zdokonalování lepicích a spárovacích hmot. Je nutné si uvědomit, že používání nejlevnějších materiálů nebo dokonce vynechání některých kroků předepsaného postupu je šetřením na .