Vegetační střecha

Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní zelení, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí. Střecha také může obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru a odvodnění a zavlažování. Mají pozitivní psychologické účinky, sni- žují napětí a stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud jsou architektonicky funkčně zapojeny do provozu budovy.

Atraktivita takových objektů je zřejmá např. Vegetační střecha jako moderní typ střešní pokrývky? Filtrační textilie Optigreen Typ 1jako filtrační vrstva mezi drenážní a vegetační vrstvu.

Zelené střechy slouží každému – jednotlivci, průmyslovým firmám, městům a obcím. Některé zdroje uvádějí navíc „biotopní“ střešní zeleň, či „jednoduchou intenzivní“ a. Zelená střecha , Trávníkový substrát Optigreen Typ R jako vegetační vrstva pro pochůzné. Z těchto důvodů nestavíme dělení střešní zeleně na těchto termínech, i když je jako zavedené respektujeme.

Pro naše účely používáme termíny „ vegetační střecha “ . Tam, kde se nově staví, lze ozeleněním střechy získat kousek přírody zpět. Navíc profesionálně provedená výsadba prodlužuje . A jaká tedy může být skladba ploché zelené střechy , aby fungovala?

Shora dolů: zelena_ploch_strecha. Zelená – nebo také vegetační , ozeleněná nebo . Zobrazit ve formátu: PDF, DWF, DWG, DXF. Na železobetonové nosné konstrukci.

S obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci. Rekonstrukce na železobetonové konstrukci. Klasická zelená střecha se musí velmi často zalévat, protože nedokáže akumulovat velké množství vody. V praxi se to často zanedbá a rostliny uvadnou.

Urbascape dokáže vodu akumulovat a zalévá se mnohem méně. Po zhotovení klasické střechy se rostliny teprve vysazují, kdyžto Urbanscape se dodává s . Při vyšších sklonech střech je však nutné dostatečně zabezpečit vegetační vrstvu, aby nedošlo k jejímu sesuvu. Z hlediska vegetace jsou na šikmé střechy s větším sklonem vhodnější travnaté porosty nebo mechy.

Naopak, u ploché střechy jsou . PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU. Vydařená kombinace architektury a zeleně u střechy Optigreen. Intenzívní zeleň: Trvalky, keře, trávníky, stromy.

Využití a ztvárnění srovnatelné s okrasnými zahradami na terénu. Její výhody se přitom zdaleka nekončí využitím na relaxaci.

V závislosti na typu vegetace na střeše zadržuje vegetace až srážkové vody.