Vlhkost dřeva

Na vlhkost dřeva má největší vliv stavba a hustota dřeva, teplota a mechanické namáhání dřeva. Rozložení vlhkosti v kmeni rostoucího stromu je nerovnoměrné a mění se s výškou a po průměru kmene. Rozdílné vlhkosti mezi jádrem a bělí u vybraných dřevin jsou zobrazeny na obr.

Největší rozdíl mezi vlhkostí jádra . Vlhkost je voda, která hasí oheň. Podíl hmotnosti dřeva a vody.

U čerstvého dřeva tvoří voda přes polovinu hmotnosti. Sušením se odpaří třetina váhy, jako z polene vpravo. Setkáváme se s dvojím vyjádřením: . Nov Obecně se doporučuje, že dřevo určené pro kvalitní spalování by nemělo mít více než hmotnostních tedy tzv. Popsaná unikátní metoda umožňuje určení vlhkosti palivového dřeva v domácích podmínkách.

Při vysychání ztrácí dříví mnoho vlhkosti a trvá tak dlouho, dokud není dosažena vlhkost dřeva odpovídající vlhkosti okolního vzduchu. Při odevzdávání (a příjmu) vlhkosti se za určitých předpokladů mění . Z pohledu makroskopické stavby dřeva je třeba zdůraznit, že základní částicí dřeva je buňka (nelze spatřit okem).

S poznatky o buněčné stavbě se setkáme v kapitole Fyzikální vlastnosti dřeva, konkrétně v podkapitole o vlhkosti dřeva. Proto se tím nyní nebudeme podrobně zabývat a uvedeme jen základní informace. Dřevo se tak může zkroutit nebo popraskat, což jej může značně znehodnotit. Navlhlé dřevo navíc uvolňuje velké množství dehtu, dýmu a produkuje málo plamenů.

Zanáší se tak ohniště, může se i ucpat komín, a výrazně se snižuje životnost i účinnost kamen. S obsahem vody ve dřevě má hodně majitelů kotlů, kteří topí dřevem problém. Některým je objem vody – vlhkost dřeva jedno, jiní zase nechtějí topit mokrým dřevem, ale jak to zjistit, kdy je suché.

Orientační pomůckou pro ty, kteří mají kotelny s uhelnou, kterou mají jako sklad dřeva může být obyčejný digitální vlhkoměr. Dřevozpracující družstvo je firma zaměřená na stavbu roubených domů, výrobu masivního dřevěného nábytku, opravy dřevěných památek. Jul Dalším neméně důležitým faktorem u dřeva je tzv.

Ta nám ovlivňuje kvalitu hoření a cenu dřeva hned v několika faktorech. Přirozená vlhkost kromě typu dřeva (např. vrba obsahuje až 1 vlhkosti), je závislá na období kácení, klimatických i zeměpisných podmínkách. Dec Z hľadiska použiteľnosti dreva – jedného z najkrajších prírodných materiálov, je vlhkosť rozhodujúcou charakteristikou. Od obsahu vlhkosti závisí, či drevené výrobky zostanú nemenné, respektíve či dôjde k ich zmenšeniu alebo zväčšeniu. Faktom zostáva, že drevo sa radí medzi hygroskopické materiály.

Oct Spalování dřeva je chemický proces, u kterého dochází k vývinu tepla. Každé dřevo má trochu jiné chemické složení a jinou vlhkost, proto jinak hoří a má i jinou výhřevnost.

Proto dřevo, které použijete pro svůj krb nebo kamna, musí být řádně. Voda je ale obsažena i ve dřevě zpracovaném a vysušeném. Je to způsobeno hygroskopicitou (navlhavostí) dřeva, tj.

Používáte někdo různé ty hrotové nebo plošné vlhkoměry? Já vím, nejlíp je počkat dostatečně dlouhou dobu až to vyschne s jistotou, ale když mám třeba vzduchosuchý řezivo a chci z něj dělat nábytek, tak neni moc jistý jak dlouho to vlastně nechat ve vnitřním prostředí, aby to mělo . U dřeva pro stavební účely zjišťujeme především jeho fyzikálně mechanické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou silně závislé na průběhu vláken ve dřevě, jelikož dřevo je silně anizotropním materiálem. Z tohoto důvodu se často zkoušky provádí ve více směrech.

Na výsledky zkoušek má významný vliv také vlhkost dřeva. Chcete vědět, jakou aktuální hodnotu vlhkosti má Vaše dřevo. Vlhké dřevo silně kouří a dehtuje, zanáší komín, působí korozi plechových částí, špiní sklo krbových kamen a zůstává více nespáleného zbytku (popela). Při topení suchým dřevem můžete využít celého výkonu topidla.

Vyschlé dřevo se snadno rozhoří,proces . Ale i přes tuto skutečnost každoročně vznikají při zpracování tohoto materiálu značné ztráty. Dřevo je všeobecně velmi ceněná surovina. Velkým negativem je skutečnost, že dřevo má při příjmu vlhkosti do bodu nasycení vláken ( vlhkost cca podle druhu dřeviny) tendenci bobtnat, což může značně snížit pevnost . Kdo spaluje s vlhkostí dřeva nad musí přiložit více aby dostal stejně tepla, protože nejprve odpařuje vodu. Navíc dehtuje, zanáší topné těleso a komín. Tím se tělesu sníží životnost.

Vrstva nánosů izoluje teplo, které místo do domu plyne do komína. Zde pak spaliny díky nízké teplotě kondenzují a agresivní látky ničí .