Bio popelnice

Město Ostrava zavedlo novinku v systému nakládání s komunálními odpady, která se týká občanů trvale žijících v rodinném domě se zahrádkou. Kontaktní osoby podle jednotlivých městských . Svou konstrukcí umožňuje optimální c. Město Ostrava spolu s městskou odpadovou společností OZO Ostrava zavádí novou službou určenou občanům Ostravy, kteří trvale žijí v rodinném domě se zahrádkou. Plastová popelnice na BIO odpa 2L, hnědá.

Zájemci o svoz BIOODPADU si objednají nádobu a uhradí roční poplatek na pokladně města Říčany podle zvolené velikosti nádoby osobně v úředních hodinách POKLADNY v budově A na Masarykově náměstí 53. CELKOVÁ ROČNÍ CENA za svoz BIO ODPADU – včetně nádoby. Do jara, kdy jsme bio popelnice nabízeli jen jako placenou službu, jsme měli dva a půl tisíce zákazníků.

Teď jich máme už přes deset tisíc. A další žádosti stále přicházejí, každý den je jich asi patnáct,“ říká Karel Belda, jednatel městské skládkové společnosti OZO, jež se stará o rozvoz popelnic a svoz i . Novým a pozitivním trendem v oblasti separování odpadů je sběr bioodpadu od občanů. Tento trend podporujeme a neustále rozšiřujeme počet sběrných nádob a míst.

Při volbě vhodných nádob a stanovení harmonogramu jejich vyprazdňování jsme využili naše bohaté zkušenosti.

Svoz zeleně bude probíhat celoročně. Ve vegetačním období duben až listopad 1× za dnů, v období vegetačního klidu prosinec až březen. Přesný svozový den ve Vaší oblasti Vám bude sdělen při rozvozu nádob. BIO odpadu se stává v současné době nejen velice atraktivní, ale prospěšnou aktivitou. Na základě požadavků našich klientů jsme připravili zcela novou nádobu na sběr BIO odpadu, která splňuje nejmodernější trendy.

Pomocí intenzivního odvětrávání je výrazně redukována. BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, . Na obou bocích větrací otvory, které umožňují přístup vzduchu. Nádoba vhodná na třídění BIO odpadu v domácnostech s umístěním ve venkovních prostorách. SUPER CENA PŘI ODBĚRU KS. Pauza pro výdej zboží 11.

Narozdíl od klasické popelnice je vybavena odvětrávacím systémem, který vede k eliminaci zápachu z uloženého obsahu. Popelnice i svoz bioodpadu jsou poskytovány v rámci místního poplatku za komunální odpad zdarma. Nádoba na bioodpad – BIOpopelnice – není poskytována automaticky, je potřeba o ni zažádat.

Město Ostrava přichází v tomto roce s novinkou v systému nakládání s komunálními odpady, novou službou určenou občanům trvale žijícím v rodinném domě se zahrádkou. Oznamujeme, že první svoz bio popelnic se bude konat v dubnu v termínech: 11.

Dále pak každý lichý týden v pondělí a poslední svoz bude 21. Bio odpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže spousty živin, které lze ve formě kompostu navracet do půdy.