Zateplení dvouplášťové střechy

Odizolování ploché dvouplášťové střechy je kapitola sama o sobě. Stávající bytové domy trpí řadou neduhů, jedním z nich je problematika zateplení dvouplášťových rovných střech. Původní koncepce dnešním požadavkům na energetickou úspornost . Důvodem přeměny větrané dvouplášťové střechy na střechu nevětranou bývá i dodatečné zateplení obvodového pláště budovy, kdy nová tepelná izolace obvodového pláště zakryje větrací otvory vzduchové vrstvy větrané dvouplášťové střechy a tím zcela vyloučí její provětrávání.

Poslední, zřejmě nejdražší řešení je převést konstrukci na střechu dvouplášťovou. Zateplení dvouplášťové střechy panelového domu.

Dvouplášťová střešní konstrukce je jedním z nejčastějších způsobů zastřešení panelových domů u nás. Jde o dvě vrstvy střešní krytiny, mezi nimiž je vzduchová kapsa, která může být buďto větraná, nebo nevětraná. Vnitřní plášť má tepelně izolační funkci, zatímco úkolem . Vadana Panovce, který byl uveřejněn v časopise Materiály pro stavbu dne 18.

Dvouplášťové střešní konstrukce jsou velmi častou variantou zastřešení panelových budov u nás. Rekonstrukce stávající větrané dvouplášťové střechy nemusí být vždy technicky a investičně náročná. Zachování konstrukčního schématu větrané dvouplášťové střechy oproti přeměně na nevětranou jednoplášťovou střechu přináší větší bezpečnost z hlediska stavební fyziky a také nižší cenové náklady. Způsob odvodnění: – bodové do vtoků – prakticky výhradně u jednoplášťových střech ,.

ODVODNĚNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH. Při větším zateplení nutno posuzovat samostatně. Nejčastější chybnou formou zateplení dvouplášťové střechy je zateplení na vrchní panel.

Toto řešení je sice bohužel nejvíce praktikované řadou zateplovacích firem, ale rozhodně není nejlepší. Hydroizolace a zateplení střech se zaměřením na hydroizolaci ploché střechy pomocí foukané izolace. Efektivní řešení pro každé bydlení.

Z pohledu tepelných izolací a stavební fyziky existují dva zásadní druhy plochých střech – odvětrávané ( dvoupláštové ) a neodvětrávané ( jednoplášťové). Pokud jednotlivé vrstva popisujeme z interiéru, tak nejprve je strop, na němž leží . Teoretickou možností dodatečného zateplení dvouplášťové střechy je položení tepelné izolace na spodní plášť tak, abychom splnili požadovaný součinitel prostupu tepla, a současně ponechat ve střeše větrací otvory, které tak mohou nadále odvádět přebytečnou vlhkost ze skladby. Tento problém se týká i plochých střech nově postavených. V praxi to při kvalitní sanaci znamená nejen více tepla, . Lze dvouplášťovou střechu dodatečně zateplit? Těžko přetěžko, milá Anežko.

Z konstrukce dvouplášťové střechy je zřejmé, že nemá žádný smysl zateplovat horní plášť, je-li pod ním provětrávaná mezera. Proto se často zhotoví pouze nová krytina a zateplení se neřeší. Do střechy se musel udělat vlez, na který se potom osadila ventilační hlavice, která zlepšuje odvětrání střešního pláště.

Kvůli absence bočních odvětrávacích otvoru byly na střechu doplněné přisávací komínky.

Jednoplášťová střecha je naproti tomu neodvětrávanou střešní konstrukcí, kde všechny funkční vrstvy – nosná konstrukce, tepelně izolační vrstva, hydroizolační vrstva a střešní krytina leží přímo na sobě, nemají žádný mezilehlý. TV Prima se společně s naším šéfem aplikací panem Flosmanem a plzeňskou aplikační firmou PIRMET vydal zateplovat dvouplášťovou střechu panelového domu. Jaké jsou výhody použití izolace CLIMATIZER PLUS do tohoto typu konstrukcí a jak práce probíhá se můžete podívat prostřednictvím archivu TV Prima. Lehké větrané dvouplášťové střešní konstrukce jsou vlastně přechodem mezi klasickými zateplenými větranými dvouplášťovými šikmými střechami s krokvemi, se skládanou krytinou a zpravidla sádrokartonovým podhledem, a klasickými větranými dvouplášťovými plochými střechami s masivním vzduchotěsným .