Asfaltbeton

Specifiek is asfaltbeton in het nieuwe Europese classificatiesysteem een type asfaltverharding. De porositeit van ZOA(B) wordt bereikt doordat het mengsel relatief veel grof granulaat (steenslag) en relatief weinig fijnere . Uw wegdek in topconditie met Katfix emulsie- asfaltbeton (EAB). Snel en duurzaam wegdekonderhoud.

Ideaal om groot onderhoud uit te stellen.

Meer weten over de samenstelling, verwerking en voordelen van EAB? EAB voor herstel van de stroefheid. Drainerende wegdekken van zeer open asfaltbeton (ZOAB) worden sinds.

Als belangrijkste voordeel van. ZOAB geldt – naast een reductie van de hoeveelheid geluid – het vrijwel ontbreken van waterlagen op het wegdek bij regen. Nederlandse wegen toegepast.

Dit leidt tot de ver- wachting dat de . Zoab vermindert het verkeersgeluid en het vergroot de capaciteit van de weg door minder spat- en stuifwater tijdens regen.

Andere voordelen zijn dat zoab een zeer goede weerstand heeft tegen spoorvorming en dat het . Asfalt is een mengsel van grind of steenslag, zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen aan elkaar wordt gekleefd. Asfaltbeton is het hoogwaardige product voor duurzaam en definitief repareren van asfaltschades. Bitumen is het bindmiddel. Al in de oudheid kende men asfalt. Het werd gewonnen op die plaatsen waar in de natuur de ruwe aardolie aan het aardoppervlak tevoorschijn kwam en zich . Dankzij het gebruik van zoab (zeer open asfaltbeton ) op snelwegen komt hier relatief weinig bandenslijtstof in de lucht.

Dat komt ongeveer overeen met 30. Ter vergelijking: op een kunstgrasveld ligt volgens het Rijksinstituut. Ons EAB bedrijf uit Marum is specialist in emulsie- asfaltbeton.

Problemen met asfaltwegen, zoals spoorvorming, scheuren en gladhei verhelpt Rapid Asfalt uit Groningen met emulsie- asfaltbeton of andere asfaltsystemen. Als asfalteerbedrijf zijn we gespecialiseerd in het onderhouden en herstellen van wegdekken. We vertellen u meer over Rapid-asfalt en emulsie- asfaltbeton.

Andere soorten asfaltverhardingen zijn onder andere poreus . Bij deze toplaagmengsels bestaan nog verschillende types, zoals: – asfaltbeton ( AB),. Deze typemengsels verschillen van elkaar in de onderlinge verhouding van de samen- stellende componenten steenslag, zan vulstof .

ASFALT – Standaard mengsels. Bam verdrievoudigt hergebruik in duurzaam zoab. Zeer Open Asfaltbeton Rijkswaterstaat.

In vergelijking tot huidige percentages hergebruik in zoab zegt Bam hiermee een doorbraak te realiseren. Wegverharding als isolerende constructie Constructie Standaard De wegverharding is vervaardigd van één van de volgende materialen: – asfaltbeton : het asfaltbeton wordt opgebouwd uit minimaal één laag van mm dikte. Deze laag bestaat uit een van de volgende materialen: dicht asfaltbeton , grindasfaltbeton, .