Difuzně otevřená dřevostavba

V čem je difúzně otevřená dřevostavba skutečně lepší než uzavřená? Odpověď na tuto otázku hledáme v tomto příspěvku. Tak lapidárně (ale silně zjednodušeně) by se dal vysvětlit rozdíl mezi difuzně otevřenou a difuzně uzavřenou skladbou konstrukce obvodové stěny.

Difuzně otevřená stěna dovoluje vodní páře vnikat do konstrukce a zase z ní odcházet. Tento systém byl jediným používaným .

Počet difúzně otevřených dřevostaveb se neustále zvyšuje, i když mezi . Prostup vodní páry obvodovou konstrukcí bez rizikové kondenzace lze zajistit níže uvedenou skladbou. Pojmy difuzně otevřená nebo uzavřená konstrukce dřevostavby jsou v kontextu současných stavebních trendů velmi skloňované. Skladby DIFUZNĚ OTEVŘENÉ.

Difúzně otevřené konstrukce, do určité míry, umožňují prostup vodní páry formou difuze. Obvodová stěna a zateplená střecha proto mají skladbu navrženou bez parotěsné vrstvy. Stěna a střešní plášť absorbují a odvádí přebytečné množství vodní páry z interiéru do exteriéru a naopak.

Opakem difuzně uzavřené konstrukce je konstrukce otevřená (příklady stavby stěny na obrázku). Ta je už od začátku navržena tak, aby nebránila vzdušné vlhkosti v interiéru prostupovat do konstrukce domu, a současně zajišťuje, aby druhou stranou vycházela ven. V konstrukci se tak díky použitým . Trendem pro dřevostavby je difúzně otevřená konstrukce s použitím výhradně ekologických materiálů a návratem k přirozenosti. Pro dřevostavby v této technologii je typická difúze.

Jak jsme se již dozvěděli v jednom z předchozích článků, můžeme dřevostavbu izolovat klasickými (konvekčními) izolačními materiály nebo můžeme použít alternativní přírodní izolanty. Plášť domu je tvořen moderní dřevovláknitou fasádní izolací, která má výborné vlastnosti na minimální odpor prostupu vodních par. U každé stavby začínáme těžbou vlastního dřeva ve správném ročním období. Připravené dřevo je před převozem na místo stavby obrobeno na obráběcím centru, kde jsou zhotoveny všechny tesařské spoje a to takovým způsobem, že se konstrukce stává samosvornou a samonosnou, což je dalším nutným předpokladem k . Při realizaci některých typů dřevostaveb jsou využívány stěnové panely, které mohou mít buď difúzně otevřenou nebo difúzně uzavřenou konstrukci.

Dalším krokem výstavby je zahájení montáže střešní konstrukce. Nezbytná je součinnost vysokozdvižné techniky a zručnost pracovníků. Ani zde se neobejdeme bez kvalitní výkresové dokumentace pozic jednotlivých dílů.

Pokud dojde v interiéru ke zvýšení vlhkosti, . Aby moderní dřevostavba byla trvanlivá a funkční, je pro ni rozhodující optimální vyřešení stavebních konstrukcí obvodového pláště.

A to tak, aby ve stěnách nedocházelo ke kondenzaci vodních par.